นางสาวปรารถนา

All posts tagged นางสาวปรารถนา

Title: นางสาวปรารถนา / Nahng Sao Bprattanah (Miss Desire)
Artist: Chanudom
Album: [Single]
Year: 2018

(*) หยิบเอาลิปสติกขึ้นมา หยิบเอามาสคาร่าขึ้นมา
Yup ao lipstick keun mah yip ao mascara keun mah
Pulling out lipstick, pulling out mascara
หยิบเอาแปรงมาปัดขนตา ให้ดวงตาเทองามเฉิดฉาย
Yip ao bpraeng mah bput kon dtah hai duan gdtah tur ngaum chert chai
Pulling out an eyelash comb to make the eyes absolutely gorgeous
หยิบเอาชุดชั้นในซีทรู หยิบตุ้มหูมาประดับกาย
Yip ao choot chun nai see troo yip dtoom hoo mah bpradup gai
Pulling out see-through underwear, pulling out earrings to decorate oneself with
ใส่เสื้อผ้าปกคลุมร่างกาย วาดลวดลายคล้ายคนในฝัน
Sai seua pah bok kloom rahng gai waht luat lai kklai kon nai fun
Putting on a dress that shows off the body like the person of my dreams

โฉมตรู มองดูตัวเองอยู่ในกระจกเงา
Chohm dtroo maung doo dtua eng yoo nai grajok ngao
A good-looking girl admires herself in the mirror

เปลี่ยนท้องฟ้าที่เคยมืดมน เปลี่ยนเมฆฝนที่เคยเหน็บหนาว
Bplian taung fah tee koey meut mon bplian mek fon tee koey nep nao
Changing the sky that was once dark, changing the clouds that were once cold
เปลี่ยนชีวิตที่เคยอับเฉา เปลี่ยนความเศร้าให้มีสีสัน
Bplian cheewit tee koey up chao bplian kwahm sao hai mee see sun
Changing my life that was once unhappy, changing my sadness and giving me color
ใส่รอยยิ้มเป็นสีชมพู ออกไปดูผู้คนหมื่นพัน
Sai roy yim bpen see chompoo auk bpai doo poo kon meun pun
Wearing a pink smile, going out and facing the millions of people
อยากจะคิดจะทำตามฝัน นี่คือวันฉันปรารถนา
Yahk ja kit ja tum dtahm fun nee keu wun chun bprahttanah
I want to think, I want to follow my dreams, this is the day that I desire

(**) โฉมตรู มองดูตัวเองในกระจกเงา
Chohm dtroo maung doo dtua eng nai grajok ngao
A good-looking girl admires herself in the mirror
นี่คือตัวเธอใช่มั้ย
Nee keu dtua tur chai mai
This is you, isn’t it?
ไฉไล ไม่มีสิ่งใดทำลายฉัน
Chai lai mai mee sing dai tum lai chun
I’m glowing, nothing can destroy me
ปรารถนา ปรารถนา
Bprahttanah bprahttanah
Desire, desire

เธอคนนั้น ที่ฝันไปไกล
Tur kon nun tee fun bpai glai
You who are dreaming big
มีเพียงหัวใจ ตามที่ปรารถนา
Mee piang hua jai dtahm tee bprahttanah
You have only your heart following your desire
เธอ ไม่รู้ว่าโชคชะตาจะคอยนำพาหรือต้องฝ่าฟันเอง
Tur mai roo wah chohk chadtah ja koy num pah reu dtaung fah fun eng
You don’t know if destiny will lead you, or if you must struggle
จะดำจะขาวจะหนาวจะร้อนบังอรไม่เคยสนใจ
Ja dum ja kao ja nao ja raun bungaun mai koey son jai
Be it black or white, cold or hot, a strong woman never cares
มีหัวใจที่ปรารถนา
Mee hua jai tee bprahttanah
I have a heart that desires

(*,**,**)

   

Music & Lyrics: Chanudom Suksatit and Itkron Pungkiatrasamee
Arranged by Chanudom
Chorus : Chonlekha Langu