นางฟ้าคนเดิม

All posts tagged นางฟ้าคนเดิม

Title: นางฟ้าคนเดิม / Nahng Fah Kon Derm (The Same Angel)
Artist: Clash
Album: Smooth Clash
Year: 2006

ดอกไม้ ถึงมีกลิ่นหอมเพียงใด
Dauk mai teung mee glin haum piang dai
No matter how nice a flower smells
ไม่ช้าก็ร่วงโรย เหี่ยวเฉาไม่เหลือกลิ่นเอาไว้
Mai chah gor ruang roy hiao chao mai leua glin ao wai
Soon it wilts and withers away without leaving any scent
เปรียบกับรักเธอ ไม่เคยเฉา
Bpriap gup ruk tur mai koey chao
Compared to your love that never withers
กลิ่นยังหอมยวลใจ สัมผัสรักเธอ อิ่มเอมใจ
Glin yung haum yuan jai sumput ruk tur im em jai
The scent still stimulates my heart, touching your love delights my heart

วันนี้ ก็เหมือนวันที่ฉันเจอเธอ
Wun nee gor meuan wun tee chun jur tur
Today is like the day I met you
รอยยิ้มเมื่อแรกเจอ
Roy yim meua raek jur
Your smile when I first met you
ความรักเธอไม่ต่างจากวันนั้น
Kwahm ruk tur mai dtahng jahk wun nun
Your love is no different from that day
เธออยู่ข้างกาย ร่วมความเหงา
Tur yoo kahng gai ruam kwahm ngao
You stay beside me, sharing my loneliness
ร่วมสุขทุกคืนวัน ตัวฉันโชคดี ได้มีเธอ
Ruam sook took keun wun dtua chun chohk dee dai mee tur
Sharing my happiness every day and night, I’m lucky to be able to have you

(*) ขอบคุณที่รักและห่วง ห่วงใยอยู่เสมอ
Kaup koon tee ruk lae huang huang yai yoo samur
Thank you for always loving and worrying about me
อาจทำให้เธอเหน็ดเหนื่อย
Aht tum hai tur net neuay
It might make you tired
แต่เธอไม่เคยจากฉันไป
Dtae tur mai koey jahk chun bpai
But you never leave me

(**) มีแต่เธอนั้น ไม่จากไปไหน
Mee dtae tur nun mai jahk bpai nai
I have only you, you don’t leave me anywhere
ถึงฟ้าจะไม่สดใส เธอนั้นก็ยังอยู่
Teung fah ja mai sot sai tur nun gor yung yoo
Even if the sky isn’t bright, you’re still here
อยู่ปลอบใจฉัน ไม่ให้ท้อใจ
Yoo bplaup jai chun mai hai tor jai
Comforting me, never letting me get discouraged
ข้ามพ้นเรื่องที่เลวร้าย
Kahm pon reuang tee leo rai
Getting through the bad times
นางฟ้าคนเดิมของฉัน
Nahng fah kon derm kaung chun
My same angel

อย่างฉัน ก็เหมือนคนไม่เหลืออะไร
Yahng chun gor meuan kon mai leua arai
I’m like someone who doesn’t have anything left
ไม่พร้อมเท่ากับใคร
Mai praum tao gup krai
I’m not as established as others
สุดท้ายเธอเลือกอยู่กับฉัน
Soot tai tur leuak yoo gup chun
In the end, you chose to be with me
แต่สิ่งสำคัญ นั่นคือรัก
Dtae sing sumkun nun keu ruk
But the important thing is the love
เธอให้ฉันมานาน
Tur hai chun mah nahn
That you’ve given me for so long
ไม่คิดต้องการสิ่งใดๆ
Mai kit dtaung gahn sing dai dai
I wouldn’t dream of wanting anything else

(*,**)

ไม่มีสิ่งใดสำคัญ เท่ากับเธอ
Mai mee sing dai sumkunt ao gup tur
Nothing is as important as you
หากปราศจากรักเธอ จะอยู่อย่างไร
Hahk bprahtsajahk ruk tur ja yoo yahng rai
If I am deprived of your love, how would I live?

(**)

   

คำร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : Bank CLASH
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ