นักสู้หัวใจสิงห์

All posts tagged นักสู้หัวใจสิงห์

Title: นักสู้หัวใจสิงห์ / Nuk Soo Hua Jai Sing (Lion-Hearted Fighter)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี วสันต์)
Album: Song for the 75th anniversary of Singha Boonrawd Brewery
Year: 2004

ไม่เคยมีใคร คนใดที่แพ้ไม่เป็น แต่สิ่งเดียวที่ยากเย็น คือรับได้อย่างดี
Mai koey mee kra kon dai tee pae mai bpen dtae sing diao tee yahk yen keu rup dai yahng dee
There has never been anyone who couldn’t fail, but the one thing that’s difficult is accepting it gracefully
จากเกิดจนตาย มีเกมให้สู้มากมาย มีบางเกมที่ง่ายดาย แต่ที่ยากก็มี
Jahk gert jon dtai mee game hai soo mahk mai mee bahng game tee ngai dai dtae tee yahk gor mee
From birth till death, there’s so many games for us to fight though, some games are simple, but there are hard ones too

(*) เกิดเป็นคนด้วยกาย หัวใจต้องเป็นอย่างสิงห์ สู้ทุกเกม ทุกสิ่ง ไม่มีได้ฟรี
Gert bpen kon duay gai hua jai dtaung bpen yahng sing soo took game took sing mai mee dai free
Born as a person with a body, the heart must be like a lion, fighting every game, everything, nothing is free

(**) จะหยัดจะยืนตะโกน ให้ถึงขอบฟ้า ว่าไม่กลัวอะไร จะสู้ด้วยใจที่มี
Ja yut ja yeun dtagohn hai teung kaup fah wah mai glua arai ja soo duay jai tee mee
Stand up and shout it to the end of the horizon that you’re not scared of anything and you’ll fight with the heart you have
บวกกับเรี่ยวแรงในมือ ตั้งใจจะทำให้ดี สู้อย่างนี้ จะแพ้ให้มันรู้ไป
Buak gup riao raeng nai meu dtung jai ja tum hai dee soo yahng nee ja pae hai mun roo bpai
Add the strength in your hand and the intention to do your best, fight like this and you’ll let failure know who’s boss

สิ่งหนึ่งที่คอยเวลา ให้ผู้ท้าทาย ที่ไม่กลัวต้องแพ้พ่าย เดินเข้าไปสู้มัน
Sing neung tee koy welah hai poo tah tai tee mai glua dtaung pae pai dern kao bpai soo mun
The one thing that waits is for a challenger who isn’t afraid of failing to walk up and fight
ปลายทางมันคือรางวัล ที่ค่ายิ่งใหญ่ ที่ประทานให้หัวใจ แด่ผู้กล้าใฝ่ฝัน
Bplai tahng mun keu rahng wun tee kah ying yai tee bpratahn hai hua jai kae poo glah fai fun
The destination is a prize that has great value, that is given only to the heart of a person who dares to dream

(*,**,**,**)

บวกกับเรี่ยวแรงในมือ ตั้งใจจะทำให้ดี สู้อย่างนี้ ชัยชนะต้องเป็นของเรา
Buak gup riao raeng nai meu dtuang jai ja tum hai dee soo yahng nee chai chana dtaung bpen kaung rao
Add the strength in your hand and the intention to do your best, fight like this and victory will be yours