นอกจากชื่อฉัน

All posts tagged นอกจากชื่อฉัน

Title: นอกจากชื่อฉัน / Nauk Jahk Cheu Chun (Aside From My Name)
Artist: ActArt
Album: [Single]
Year: 2017

จำอะไรได้บ้างไหม เกี่ยวกับฉันคนเก่า
Jum arai dai bahng mai giao gup chun kon gao
Do you remember anything at all about me?
เพลงเดิมๆที่เคยเป็นของเรา
Pleng derm derm tee koey bpen kaung rao
The same old songs that were once ours
เธอยังร้องยังฟังอยู่ไหม
Tur yung raung yung fung yoo mai
Do you still sing them, still listen to them?

(*) ไม่รู้ว่าความรู้สึก ในตอนที่มันดึกๆ
Mai roo wah kwahm roo seuk nai dtaun tee mun deuk deuk
I don’t know your feelings when it’s late
เธอยังเหงา ยังเหมือนวันเก่าๆอยู่ไหม
Tur yung ngao yung meuan wun gao gao yoo mai
Are you still lonely? Do you still feel like the old days?
ไม่รู้ว่าภาพแววตา ที่เธอได้เคยมองมา
Mai roo wah pahp waew dtah tee tur dai koey maung mah
I don’t know how much the look in your eyes that you once had looking at me
จะเปลี่ยนไปสักแค่ไหน
Ja bplian bpai suk kae nai
Has changed

(**) นอกจากชื่อฉัน มีสิ่งอื่นอีกไหม
Nauk jahk cheu chun mee sing eun eek mai
Aside from my name, is there anything else
ที่เธอยังใส่ใจและพอจำมันได้อยู่
Tee tur yung sai jai lae por jum mun dai yoo
That you still pay attention to and remember?
เศษจากความรัก ยังเหลือไหมก็ไม่รู้
Set jahk kwahm ruk yung leua mai gor mai roo
I don’t know if a fraction of our love is still left
ในความทรงจำเธอยังจะมีฉันอยู่ บ้างไหม
Nai kwahm song jum tur yung ja mee chun yoo bahng mai
Do you still have me in your memories?

ตักของฉันที่เธอคุ้น ที่เคยหนุนเมื่อก่อน
Dtuk kaung chun tee tur koon tee koey noon meua gaun
My lap that you were once familiar with, that once supported you before
วันนี้ก็ไม่มีใครได้นอน ยังเก็บไว้รอเธอเสมอ
Wun nee gor mai mee krai dai naun yung gep wai ror tur samur
Doesn’t have anyone sleeping in it today, I’m still always saving it for you

(*,**,**,**)

   

เนื้อร้อง : อาทิตย์ พลอาสา
ทำนอง : อาทิตย์ พลอาสา
เรียบเรียง : จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์ , ActArt