ทุกอย่าง

All posts tagged ทุกอย่าง

Title: ทุกอย่าง / Took Yahng (Everything)
Artist: Scrubb
Album: Sound About
Year: 2000

จะทำทุกๆอย่าง จะทำทุกๆทาง มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า จะเป็นเช่นไร
Ja tum took took yahng ja tum took took tahng mun tum hai chun nun roo dee wah ja bpen chen jai
I’ll do everything, I’ll try every way, it makes me know well how things will be

(*) แม้เธอจะมีใครไม่สำคัญ แค่เพียงเธอมองมาที่ฉัน เท่านั้นก็พอใจอยู่ภายใน
Mae tur ja mee krai mai sumkun kae piang tur maung mah tee chun tao nun gor por jai yoo pai nai
Even if you have someone else, it’s not important, just you looking at me satisfies me inside
แม้เธอจะมีใครไม่สนใจ แม้ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไร ไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจ
Mae tur ja mee krai mai son jai mae kwahm bpen jing ja bpen chen rai mai roo kae mee tur yoo nai jai
Even if you have someone else, I don’t care, no matter what reality will be like, I don’t know, I just have you in my heart

(**) จะทำทุกๆอย่าง จะทำทุกๆทาง ให้เธอได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับฉัน
Ja tum took took yahng ja tum took took yahng hai tur dai roo seuk op oon hua jai bpai gup chun
I’ll do everything, I’ll try every way to get you to feel warmth in your heart with me
แต่เราเพึ่งรู้จัก แค่มองด้วยสายตา มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า จะเป็นเช่นไร
Dtae rao perng roo juk kae maung duay sai dtah mun tum hai chun nun roo dee wah ja bpen chen rai
But us just meeting, just making eye contact makes me know well how things will be

(*,**)