ทุกสิ่ง

All posts tagged ทุกสิ่ง

Title: ทุกสิ่ง / Took Sing (Everything)
Artist: Pru (พรู)
Album: พรู (Pru)
Year: 2001

ทุกสิ่งที่ใจฉันเคยใฝ่หา กับวันเวลาที่ผ่านพ้นมา เธอทำให้ฉันได้มีเวลาที่ดี
Took sing tee jai chun koey fai hah gup wun welah tee pahn pon mah tur tum hai chun dai mee welah tee dee
Everything that my heart once searched for with the time that has passed, you gave me wonderful times

(*) ยิ่งอยากให้รู้ในใจฉันมี มีเธอเอาไว้อยู่ตลอดทุกที่
Ying yahk hai roo nai jai chun mee mee tur ao wai yoo dtalaut took tee
The more I wanted you to know what was in my heart, I had you at all times
(ในตอน/เวลา)ที่ฉันไม่เหลือใคร ก็ยังมีเธอปลอบโยนหัวใจ
(Nai dtaun / welah) tee chun mai leua krai gor yung mee tur bplaup yohn hua jai
When I didn’t have anyone else left, I still had you comforting my heart

(**) (ก็เพราะ)ทุกอย่างที่เธอเคยได้ทำ นั้นเปลี่ยนใจที่เคยบอบช้ำ
(Gor pror) took yahng tee tur koey dai tum nun bplian jai tee koey baup chum
(Because) everything that you once did for me changed my heart that was once hurt
ความอ่อนโยนทุกๆถ้อยคำ คอยเติมและทำให้ความหวังของฉัน(กลับมา)
Kwahm aun yohn took took toy kum koy dterm lae tum hai kwahm wung kaung chun (glup mah)
Every comforting word filled me and made my hope (come back)

ฉันอยากให้เธอได้รู้สักครั้ง ให้ใจของเธอได้ฟัง เธอทำให้ฉันได้มีเวลาแสนดี
Chun yahk hai tur dai roo suk krung hai jai kaung tur dai fung tur tum hai chun dai mee welah saen dee
I want you to know, to let your heart hear, that you’ve given me such wonderful times

(*,**)

แม้โลกจะเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่ แม้ว่าความสดใสจะจางหาย
Mae lohk ja bplian bpai suk tao rai mae wah kwahm sot sai ja jahng hai
No matter how much the world changes, even though the brightness will fade away
ถึงฉันจะต้องเจอแม้ความตาย และจากนี้ต่อจากนี้จากวันนี้
Teung chun ja dtaung jur mae kwahm dtai lae jahk nee dtor jahk nee jahk wun nee
Even though I must even face death, and from now on, from now on, from now on

(**,**,**,**)