ทุกวินาที

All posts tagged ทุกวินาที

Title: ทุกวินาที / Took Winahtee (Every Second)
Artist: SPF
Album: [Single]
Year: 2018

เหตุผลดีๆของคนจะไป ที่เธอได้พูดวันนั้น
Het pon dee dee kaung kon ja bpai tee tur dai poot wun nun
You gave good reasons for leaving that day
คงชัดเจนพอให้เธอลืมกัน ตั้งแต่ที่เราเลิกรา
Kong chut jen por hai tur leum gun dtung dtae tee rao lerk rao
It was clearly enough for you to forget me since we broke up
เหตุผลดีๆไม่เคยดีพอ กับคนที่มีน้ำตา
Het pon dee dee mai koey dee por gup kon tee mee num dtah
But good reasons are never good enough for the person who’s left in tears
วันนี้ในใจยังค้างคา ไม่ต่างจากเดิมเท่าไร
Wun nee nai jai yung kahng kahmai dtahng jahk derm tao rai
Today things are still remaining in my heart, no different from before

(*) ยังรักเธอเหมือนเดิมอยู่ ยังรักทั้งๆที่รู้ว่าเธอคงลืมฉัน ไม่ผูกพันอะไร
Yung ruk tur meuan derm yoo yung ruk tung tung tee roo wah tur kong leum chun mai pook pun arai
I still love you the same, I still love you even though I know you’ve forgotten me and don’t have any connection left

(**) ยังเก็บเธอไว้ในใจตลอดเวลา ต่อให้ไม่มีความหวัง
Yung gep tur wai nai jai dtalaut welah dtor hai mai mee kwahm wung
I still keep you in my heart at all times, even though it’s hopeless
เก็บวันเวลาที่เราได้ร่วมทาง จนถึงนาทีที่จบไป
Gep wun welah tee rao dai ruam tahng jon teung nahtee tee jop bpai
I keep the times that we shared together until the moment that it ended
พยายามแล้วจะลืม ไม่จดไม่จำ แต่มันก็ทำไม่ได้
Payayahm laeo ja leum mai jot mai jum dtae mun gor tum mai dai
I’ve tried to forget and not remember, but I can’t do it
ใจมันยังรักแค่คนที่ทิ้งไป ยิ่งฝืนยิ่งรู้ว่าในใจ มีเธอทุกวินาที
Jai mun yung ruk kae kon tee ting bpai ying feun ying roo wah nai jai mee tur took winahtee
My heart still only loves the person who dumped me, the more I resist, the more I know that in my heart, I have you at every second

ป่านนี้เธอคงได้เจอใครๆ ที่ตรงกับใจมากกว่า
Bpahn nee tur kong dai jur krai krai tee dtrong gup jai mahk gwah
Right now you’ve probably found someone who’s more fitting with your heart
แต่ฉันยืนยันเสมอมา ไม่อาจเปลี่ยนไปรักใคร
Dtae chun yeun yun samur mah mai aht bplian bpai ruk krai
But I’ve always insisted that I can’t change and love anyone else

(*,**)

วันพรุ่งนี้ก็คงเหมือนเคย ทุกวันที่ล่วงเลย ไม่เคยเปลี่ยนหัวใจ
Wun proong nee gor kong meuan koey took wun tee luang loey mai koey bplian hua jai
Tomorrow will probably be the same, every day that passes, my heart never changes
ตั้งแต่วันที่แรกเจอ ยังคงรัก รักเธอ เรื่อยไป
Dtung dtae wun tee raek jur yung kong ruk ruk tur reuay bpai
Since the day we first met, I still love, love you continuously

(**)

(รักเพียงเธอจนวันนี้ ตอนนี้ ฉันมีเธอในใจฉันดวงนี้)
(Ruk piang tur jon wun nee dtaun nee chun mee tur nai jai chun duang nee)
(I love only you to this day, right now I have you in my heart)
มันอาจจะนานจนวันที่ฉันตาย ตราบเท่าที่ฉันหายใจ มันยังคงรักเพียงเธอ
Mun aht ja nahn jon wun tee chun dtai dtrahp tao tee chun hai jai mun yung kong ruk piang tur
It might last until the day I die, as long as I’m still breathing, I’ll still love only you

   

เนื้อร้อง : สุรชัย พรพิมานแมน
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
เรียบเรียง : SPF / ศิวพร ห้วยหงษ์ทอง (Mr.Holme)