ที่แล้วมา

All posts tagged ที่แล้วมา

Title: ที่แล้วมา / Tee Laeo Mah (Good old days)
Artist: West of East
Album: [Single]
Year: 2018

ยังคงจดจำเรื่องราววันนั้นที่เราสองคน ต้องจาก…ลา…
Yung kong jot jum reuang rao wun nun tee rao saung kon dtaung jahk lah
I still remember the events of that day that the two of us had to say good-bye
นึกย้อนทุกครั้ง เรื่องราวความหลังที่ผ่านพ้นมา มันปวด…ร้าว…
Neuk yaun took krung reuang rao kwahm lung tee pahn pon mah mun bpuat rao
Every time I think back on the memories of the past, it hurts

แต่แล้วความรักสองเรา หวนกลับมาอีกครั้ง
Dtae laeo kwahm ruk saung rao huan glub mah eek krung
But the love between the two of us circles back again

ที่แล้วมา ผ่านมา แค่เธอเผลอใจ
Tee laeo mah pahn mah kae tur plur jai
The good old days have past, You were just careless
ลืมมันไป เถอะความรักที่ห่วยแตก ที่หวนคืนมาใหม่บอกกับฉัน ให้เข้าใจ ว่าเธอจะรักกันตลอดไป ไม่ทอดทิ้งฉันไป อย่างเคย
Leum mun bpai tur kwahm ruk tee huay dtaek tee huan keun mah mai bauk gup chun hai kao jai wah tur ja ruk gun dtalaut bpai mai taut ting chun bpai yahng koey
Forget about the love that didn’t work out, when you circle back again, tell me, make me understand that you’ll love me forever, that you won’t abandon me like before

ยังคงจดจำ ในความเจ็บ ที่เธอนั้นทำ จนเกือบ…ตาย…
Yung kong jot jum nai kwahm jep tee tur nun tum jon geuap dtai
I still remember the pain that you caused me, nearly to death
ก็ไม่เข้าใจ ทำไมยังรักยังคงเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
Gor mai kao jai tummai yung ruk yung kong meuan derm mai bplian bplaeng
I don’t understand why I still love you the same, unchanging

แต่แล้วความรักสองเรา วนกลับมาอีกครั้ง
Dtae laeo kwahm ruk saung rao won glup mah eek krung
But now the love between the two of us circles back again

ที่แล้วมา ผ่านมา แค่เธอเผลอใจ
Tee laeo mah pahn mah kae tur plur jai
The good old days have past, You were just careless
ลืมมันไป เถอะความรักที่ห่วยแตก ที่หวนคืนมาใหม่บอกกับฉัน ให้เข้าใจ ว่าเธอจะรักกันตลอดไป ไม่ทอดทิ้งฉันไป
Leum mun bpai tur kwahm ruk tee huay dtaek tee huan keun mah mai bauk gup chun hai kao jai wah tur ja ruk gun dtalaut bpai mai taut ting chun bpai
Forget about the love that didn’t work out, when you circle back again, tell me, make me understand that you’ll love me forever, that you won’t abandon me

ที่แล้วมา ผ่านมา แค่เธอเผลอใจ
Tee laeo mah pahn mah kae tur plur jai
The good old days have past, You were just careless
ลืมมันไปเถอะความรักที่ห่วยแตก ที่ย้อนคืนมาใหม่บอกกับฉัน ให้มั่นใจ ว่าเธอจะรักกันตลอดไป ไม่ทอดทิ้งฉันไป อย่างเคย
Leum mun bpai tur kwahm ruk tee huay dtaek tee yaun keun mah mai bauk gup chun hai mun jai wah tur ja ruk gun dtalaut bpai mai taut ting chun bpai yahng koey
Forget about the love that didn’t work out, when you return again, tell me, make me certain that you’ll love me forever and won’t abandon me like before

   

Lyrics : Chananan Chantorn, Kittidech Moonjaroen
Melodies : Chananan Chantorn
Music arrangment : West Of East
Produced : West Of East
Recorded : Bird Sound Studio
Mixed : Natakorn Intaraprasert
Mastered : DBS Studio (888 HOUSE)