ทิ้งตัว

All posts tagged ทิ้งตัว

Title: ทิ้งตัว / Ting Dtua (Leave Yourself)
English Title: “Universe”
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

มีเรื่องราวที่ผ่านมา มีน้ำตาที่ผ่านไป
Mee reuang rao tee pahn mah mee numd tah tee pahn mah
There are stories that have passed, there’s tears that have passed
มีเส้นทางที่บอกว่ามันยังไกล
Mee sen tahng tee bauk wah mun yung glai
There’s a path that I’m told is still long

(*) ถ้าเหนื่อยก็พัก ถ้าหนักก็วางมันลง
Tah neuay gor puk tah nuk gor wahng mun long
If you’re tired, then rest, if you’re stressed, take a breather
(ทิ้งมันไว้ที่ตรงนี้)
(Ting mun wai tee dtrong nee)
(Leave it right here)
หลบไปสักพัก บอกใจว่าพอกันที
Lup bpai suk puk bauk jai wah por gun tee
Take a break, tell your heart that you’ve had enough

(**) ทิ้งตัวไปในจักรวาล ทิ้งตัวไปที่ดาวอังคาร
Ting dtua bpai nai jukkrawahn ting dtua bpai tee dao ungkahn
Leave yourself to the universe, leave yourself to Mars
ทิ้งโลกที่เคยอยู่มานาน ไอ้เรื่องเมื่อวานขอทิ้งมันไป
Ting lohkk tee koey yoo mah nahn ai reuang meua wahn kor ting mun bpai
Leave behind the world you once lived in for so long, throw away the problems of yesterday

(***) ทิ้งตัวลงแล้วปล่อยเวลา ทิ้งเรื่องราวให้ผ่านเราไป
Ting dtua long laeo bploy welah ting reuang rao hai pahn rao bpai
Let yourself go with the time, leave the memories to pass us by
ทิ้งมันไว้อย่างนั้น จะลอยออกไปให้ไกลสุดจักรวาล
Ting mun wai yahng nun ja loy auk bpai hai glai soot jukkrawahn
Leave it like that, we’ll float far out to the ends of the earth

เรานั้นคงไม่ต่างกัน มีทุกวันที่ต่างไป
Rao nun kong mai dtahng gun mee took wun tee dtahng bpai
We’re the same, each day is different
เจอเรื่องราวร้ายดีก็ทนกันไป
Jur reuang rao rai dee gor ton gun bpai
Whether we meet good or bad situations, we endure them

(*,**,***,**,***)

   

Lyric : ปิยวัฒน์ มีเครือ
Composer : ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ต่อพงศ์ จันทบุบผา, โกมล บุญเพียรผล
Arranger : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ศิวัช หอมขำ, ปกป้อง จิตดี