ทำนองสวรรค์

All posts tagged ทำนองสวรรค์

Title: ทำนองสวรรค์ / Tumnaung Sawun (Heaven’s Melody)
English Title: “Ascension”
Artist: Jetset’er
Album: Digital Soul
Year: 2020

สวัสดี นี่คือโลกใหม่
Sawut dee nee keu lohk mai
Hello, this is a new world
เสียงจังหวะหัวใจ เต้นไปกับเสียงเพลง
Siang jung wa hua jai dten bpai gup siang pleng
The rhythm of the heart beats with the music
รู้สึกไหม? ไม่ใช่ความฝัน
Roo seuk mai mai chai kwahm fun
Do you feel it? It’s not a dream
สัมผัสที่มีนั้น…โอ้ มันคือเรื่องจริง
Sumput tee mee nun oh mun keu reuang jing
That touch… Oh, it’s real

(*) ถึงเวลาที่ต้องลืมทุกสิ่ง
Teung welah tee dtaung leum took sing
It’s time to forget everything
ทิ้งความทรงจำเดิมๆ ทุกอย่าง
Ting kwahm song jum derm derm took yahng
Forget all the same old memories
ปล่อยกายและวิญญาณสู่สวรรค์…Ascension
Bploy gai lae winyahn soo sawun ascension
Let your body and spirit rise to heaven…ascension

(**) พร้อมทะยานขึ้นฟ้า
Praum tayahn keun fah
Ready to rise to the sky
อย่ากลัวจงกล้าท้าทายเถิดจอมขวัญ
Yah glua jong glah tah tai gert jaum kwun
Don’t be scared, you must be brave, challenge the peak of life
วัดกันที่ใจ ถึงใจเท่าไหร่รู้กัน
Wut gun tee jai teung jai tao rai roo gun
Test your heart, however much it knows
เสียงหัวใจร่ำร้อง
Siang hua jai rum raung
The voice of the heart cries out
ร่างกายสั่นพ้องพร้อมท่วงทำนองนั้น
Rahng gai sun paung praum huang tumnaung nun
The body resonates with that melody
แค่มีเธอข้างฉัน…สวรรค์รวมเราให้เป็นหนึ่ง
Kae mee tur kahng chun sawun ruam rao hai bpen neung
Just having you at my side, our heavens unite as one

หลับตามอง แล้วจะเข้าใจ
Lup dtah maung laeo ja kao jai
Close your eyes and look and you’ll understand
น้ำ ดิน ลม และไฟ…ไม่ใช่เพียงเท่านี้
Num din lom lae fai mai chai piang tao nee
Water, earth, wind, and fire, that’s not all
ที่เป็นเรา มีมากกว่านั้น
Tee bpen rao mee mahk gwah nun
We are, there’s more than that
Another Dimension โอ้ มันคือเรื่องจริง
Another dimension oh mun keu reuang jing
Another dimension, oh, it’s real

(*,**)

พันธนาการพลันหายไป
Puntanahgahn plun hai bpai
Your bonds suddenly disappear
จักรวาลเปิดจากหัวใจ
jukkragwahn bpert jahk hua jai
The universe opens from your heart
สวยสดใสสรรพสิ่งล้วนเป็นเช่นนั้น
Suay sot sai sun pling luan bpen chen nun
Beautiful and bright, everything is like that

(**)

   

คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง /โปรดิวเซอร์ : Theo