ทางใครทางมัน

All posts tagged ทางใครทางมัน

Title: ทางใครทางมัน / Tahng Krai Tahng Mun (To Each Their Own)
Artist: Maew Jirasuk (แมว-จิระศักดิ์ ปานพุ่ม)
Album: Awake
Year: 2001

จบไปแล้วให้แล้วกันไปเลย ให้ถือว่าลงเอยกันแค่นี้
Jop bpai laeo hai laeo gun bpai loey hai teu wah long oey gun kae nee
It’s over, let’s let bygones be bygones, let’s just consider things over
นี่คือฉันไม่เห็นจะมีดี เธอไม่มีอะไรจะต้องเสียดาย
Nee keu chun mai hen ja mee dee tur mai mee arai ja dtaung sia dai
This is me, it doesn’t seem like I have anything good, you don’t have anything to regret

(*) ถามจริงๆ เธอเป็นอะไร นึกยังไงมาเป็นห่วงกัน
Tahm jing jing tur bpen arai neuk yung ngai mah bpen huang gun
I’m really asking, how are you? What have you been thinking? I worry about you
นี่ฉันมีค่าตั้งแต่เมื่อไร ฉันและเธอมันคนละทาง
Nee chun mee kah dtung dtae meua rai chun lae tur mun kon la tahng
When did I become worth anything? You and I each have our own paths
อย่าเสียเวลาทำความเข้าใจ อย่ามัวมาเยื่อใย กับคนๆ นี้
Yah sia welah tum kwahm kao jai yah mua mah yeua yai gup kon kon nee
Don’t waste time trying to come to an understanding, don’t get caught up with me

(**) อย่าห่วงว่าฉันจะเป็นจะตาย ห่างกันไว้ยิ่งไกลก็ยิ่งดี
Yah huang wah chun ja bpen ja dtai hahng gun wai ying glai gor ying dee
Don’t worry if I’ll live or die, the further away from me you get, the better
อย่างวันนั้นทิ้งกันอีกที ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
Yahng wun nun ting gun eek tee mai mee bpunhah arai chai mai
Abandon me again like that day, there’s no problem, right?
อยากให้ซึ้ง ให้คนมันตื้นตัน บอกกับฉันสักคำให้ชื่นใจ
Yahk hai seung hai kon mun dteun dtun bauk gup chun suk kum hai cheun jai
If you want to impress me and make me excited, tell me one thing to make me happy
จากวันนี้จนวันสุดท้าย จะไม่ย้อนคืนมาอีกเลย
Jahk wun nee jon wun soot tai ja mai yaun keun mah eek loey
From today until the day we die, you won’t come back again
ทางใครก็ทางมัน
Tahng krai gor tahng mun
To each their own

จบไปแล้ว ขอร้องให้เธอลืม ไม่เหลืออะไรเลยจะได้ไหม
Jop bpai laeo kor raung hai tur leum mai leua arai loey ja dai mai
It’s over, I’m begging you to forget, please don’t leave anything remaining
ไม่ต้องรัก เพราะฉันไม่มีใจ ฉันไม่มีอะไรที่เธอต้องการ
Mai dtaung ruk pror chun mai mee jai chun mai mee arai tee tur dtaung gahn
You don’t have to love me because I don’t have a heart, I don’t have anything that you want

(*,**,**)

ทางใครก็ทางมัน
Tahng krai gor tahng mun
To each their own