ทศกัณฐ์มานะ

All posts tagged ทศกัณฐ์มานะ

Title: ทศกัณฐ์มานะ / Totsakan Mah Na (Totsakan is Here)
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย)
Album: [Single]
Year: 2013

อันตัวเราเกิดมา ไม่เคยจะพบหญิงใดมาก่อน
Un dtua rao gert mah mai koey ja pob ying dai mah gaun
I was born without ever meeting a woman before
งามงอนอรชร เหมือนบังอรคนนี้
Ngahm ngaun aun chaun meuan bung aun kon nee
As beautiful and slender like Bangorn
กรุงลงกาสะเทือนเมื่อเธอส่งยิ้มให้มา
Groong long gah sateuan meuan tur song yim hai mah
The city shook and fell when you smiled at me
คนดีโอ้แม่ทรามเชย
Kon dee oh mae trahm choey
Oh, darling

(*) มา นะ เป็นแฟนฉันนะ เธอมามะ
Mah na bpen faen chun na tur mah na
Come on, be my girlfriend, come on
ลอง นะ ลองดูสักครั้งมั้ยล่ะ
Laung na laung doo suk krung mai la
Try it, try it and see for once
มา นะ คนมีรักแท้ ต้องมานะ
Mah na kon mee ruk tae dtaung mah na
Come on, humans have true love, you have to come
พยายามให้ถึงจุดหมาย
Payayahm hai teung joot mai
I’ll endeavor until I reach my goal
ได้เกิดเป็นชายทั้งที
Dai gert bpen chai tung tee
I was born a man

(**) ลอง เปิดกล่องหัวใจและบอกเขา
Laung bpert glaung hua jai lae bauk kao
I try opening the box of my heart and telling them
ผู้ชายลังเลเขาไม่เอา
Poo chai lung lay kao mai ao
They don’t want a hesitant man
สิบมือสิบหน้าอย่างเรา ก็รักเดียว
Sip meu sip nah yahng rao gor ruk diao
Someone with ten hands and ten faces like me, but only one love
โอแม่ประคุณ ทูนหัว
Oh mae bprakoon toon hua
Oh, I give it to you, darling

กิริยาหยดย้อย วาจาถูกหูขอฟังบ่อยๆ
Giriyah yot yoy wah jah took hoo kor fung boy boy
I want to hear your eloquent speech often
ลอยไปยืนเฝ้าคอย หาโอกาสทายทัก
Loy bpai yeun fao koy hah ohgaht tai tuk
I float away to stand and wait, searching for the chance to say hello
กัณฑ์ที่มีสิบกัณฑ์ พากันปรึกษาว่าควรรู้จัก
Gun tee mee sup gun pah gun bpreuk sah wah kuan roo juk
There are ten chapters that have led me to the conclusion that I should get to know you
ชะเออ เงิงเงย
Cha ur ngerng ngoey
Oh, my dear

(*,**)

ได้เกิดเป็นชายทั้งที
Dai gert bpen chai tung tee
I was born a man

(**)

จะกี่สิบกัณฑ์ก็ใจเดียว
Ja gee sip gun gor jai diao
However many tens of chapters there are, I have one heart
พี่มีความรักแค่เธอ เท่านั้นเชียว
Pee mee kwahm ruk kae tur tao nun chiao
I have love for only you
โอแม่ประคุณ ทูนหัว
Oh mae bprakoon toon hua
Oh, I give it to you, darling

   

เนื้อร้อง : ประภพ ชมถาวร
ทำนอง : วินัย ไตรนทีภักดี / โกมล บุญเพียรผล
เรียบเรียง : วินัย ไตรนทีภักดี