ทฤษฎีหมอนข้าง

All posts tagged ทฤษฎีหมอนข้าง

Title: ทฤษฎีหมอนข้าง / Tritsadee Maun Kahng (Body Pillow Theory)
Artist: Four-Mod
Album: We Will Love U
Year: 2009

จบไปแล้วก็รู้ว่าจบไม่ดี ถามว่าวันนี้คิดถึงเธออยู่ไหม
Jop bpai laeo gor roo wah jop mai dee tahm wah wun nee kit teung tur yoo mai
It’s over, I know it ended badly, when asked if I miss you today
ก็ไม่รู้จะตอบไปว่าอย่างไร จำเป็นรึไงที่ฉันต้องลืมเธอ
Gor mai roo ja dtaup bpai wah yahng rai jum bpen reu ngai tee chun dtaung leum tur
I don’t know how to answer, shouldn’t I have forgotten you?

(*) ฉันคิดถึงเธอเหมือนหมอนข้างที่กอดทุกคืน ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหน
Chun kit teung tur meuan maun kahng tee gaut took keun seung dtaun nee mai roo wah yoo nai
I miss you like the body pillow that I hugged every night that I don’t know where it is right now
และไม่เคยจำตอนมันเก่าจนโยนทิ้งไป จดจำแค่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้กอดมัน
Lae mai koey jum dtaun mun gao jon yohn ting bpai jot jum kae kwahm sook jai took krung tee dai gaut mun
And I never remember when it was old and I threw it away, I just remember the happiness every time that I hugged it

(**) แปลกเหรอที่คิดถึงเธอแบบนี้ อยากจำเอาไว้คืนวันที่ดีเท่านั้น
Bplaek reu tee kit teung tur baep nee yahk jum ao wai keun wun tee dee tao nun
Is it strange to miss you like this? I only want to remember the good days
ไม่เคยอยากนึกถึงตอนไม่ดีที่เราทะเลาะกัน แค่คิดถึงวันดีดีเหล่านั้นแล้วยิ้มได้ก็พอ
Mai koey yahk neuk teung dtaun mai dee tee rao talor gun kae kit teun wun dee dee lao nun laeo yim dai gor por
I never want to think about the bad times when we fought, just to think of the good days and smile is enough

ยังเก็บไว้ของขวัญที่เธอให้ฉัน ข้อความเหล่านั้นฉันยังไม่เคยลบสักที
Yung gep wai kaung kwun tee tur hai chun kor kwahm lao nun chun yung mai koey lop suk tee
I still keep the presents you gave me, I’ve still never deleted those messages
เสื้อตัวเดิมที่เธอชมว่าสวยดี ยังใส่บางทีเธอรู้บางรึเปล่า
Seua dtua derm tee tur chom wah suay dee yung sai bahng tee tur roo bahng reu bplao
Do you know that sometimes I still wear that same shirt that you said looked pretty?

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง ต้า สราวุฒิ
ทำนอง ต้า สราวุฒิ
เรียบเรียง B4 Champ