ถ้า

All posts tagged ถ้า

Title: ถ้า / Tah (If)
English Title: “Ctrl+alt+delete”
Artist: 2Pcs.
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ชอบเลยเวลาอ่อนแอ เมื่อรักใครแล้วเป็นคนแพ้
Mai chaup loey welah aun ae meua ruk krai laeo bpen kon pae
I don’t like times of weakness, when I love someone and end up the failure
อยากจะเข้มแข็งและมีแรง วิ่งหนีเรื่องราวที่ทำร้าย
Yahk ja kem kaeng lae mee raeng wing nee reuang rao tee tum rai
I want to be strong and powerful, running away from the stories that hurt me

แต่ทุกทีที่ลองอดทน สุดท้ายใจก็ยังสับสน
Dtae took tee tee laung aut ton soot tai jai gor yung sup son
But every time I try to endure it, in the end, my heart is still mixed up
ก็ยังไม่พ้นคิดวกวนยังไม่รู้จริงๆจะทำอย่างไร
Gor yung mai pon kit wok won yung mai roo jing jing ja tum yahng rai
I still can’t escape it, I think about it over and over, I really still don’t know what to do

(*) ฉันลองเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดดูใหม่
Chun laung bplian bplaeng bplian kwahm kit doo mai
I’ve tried changing my thoughts
แต่สุดท้ายแล้วยังไงก็แพ้
Dtae soot tai laeo yung ngai gor pae
But in the end, no matter what, I fail

(**) ถ้าหากว่าทำได้อยากเลิกเปิดอ่านข้อความเก่าๆ
Tah hahk wah tum dai yahk lerk bpert ahn kor kwahm gao gao
If I could, I want to stop opening and reading the old messages
เลิกคิดถึงทุกคืนและตอนเช้า เลิกนึกถึงวันที่ผ่านมา
Lerk kit teung took keun lae dtaun chao lerk neuk teung wun tee pahn mah
Stop missing every night and morning, stop thinking about the days past
ถ้าทำได้อยากทิ้งคืนวันที่เคยมีค่า จากนี้ทุกวันที่ตื่นมา
Tah tum dai yahk ting keun wun tee koey mee kah jahk nee took wun tee dteun mah
If I could, I want to throw away the days and nights that were once valuable, from now on, every day that I wake up
อยากเหมือนเป็นคนที่ไม่เคยรักใคร
Yahk meuan bpen kon tee mai koey ruk krai
I want to be like someone who has never loved anyone

อยากรู้ใจทำไมดิ้นรน แค่รักใครไม่ยอมอดทน
Yahk roo jai tummai din ron kae ruk krai mai yaum aut ton
I want to know my feelings, why is it a struggle? Just loving anyone, I refuse to endure
อยากจะหลุดพ้นที่วกวน อยากหนีความจริงที่วุ่นวาย
Yahk ja loot pon tee wok won yahk nee kwahm jing tee woon wai
I want to be free from this cycle, I want to run away from the bothersome truth
แต่ทุกทีที่มองกลับไป สุดท้ายใจไม่ยอมง่ายดาย
Dtae took tee tee maung glup bpai soot tai jai mai yaum ngai dai
But every time I look back, in the end, my heart refuses for things to be that simple
แค่เศษความคิดไม่ทิ้งไปจะเก็บไว้ทำไมทำร้ายตัวเอง
Kae set kwahm kit mai ting bpai ja gep wai tummai tum rai dtua eng
It won’t throw away even a fraction of a memory, it keeps it all, why do I hurt myself?

(*,**,*,**)

   

เนื้อร้อง: 2Pcs.
ทำนอง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
เรียบเรียง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
โปรดิวเซอร์: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์, 2Pcs.
Mix & Mastering: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์