ถ้าเธอลองเป็นฉัน

All posts tagged ถ้าเธอลองเป็นฉัน

Title: ถ้าเธอลองเป็นฉัน / Tah Tur Laung Bpen Chun (If You Tried Being Me)
Artist: Arm Weerayut (อาร์ม วีรยุทธ)
Album: OST เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น / Gear See Kao Gup Gown See Foon
Year: 2020

เธอดีเพียงใด เธอเก่งแค่ไหน
Tur dee piang dai tur geng kae nai
With how great you are, how skilled you are
เธอคอยเข้าใจ เธอเป็นแรงใจ
Tur koy kao jai tur bpen raeng jai
Will you understand that you’re an inspiration
ให้กับใครรู้หรือเปล่า เธอจะเคยรู้หรือเปล่า
Hai gup krai roo reu bplao tur ja koey roo reu bplao
To someone? Will you know? Will you ever know?

หยุดคิดไปเอง สักทีได้ไหม
Yoot kit bpai eng suk tee dai mai
Please stop thinking one-sidedly
หยุดคิดไปไกล ว่าไม่มีใคร
Yoot kit bpai glai wah mai mee krai
Stop thinking that you don’t have anyone
ที่จะมองว่าเธอสำคัญ เพราะฉันนั้นมองเห็น
Tee ja maung wah tur sumkun pror chun nun maung hen
You look pretty important, because I see
ว่าเธอมีค่ามากมายสักเท่าไหร่
Wah tur mee kah mahk mai suk tao rai
How much you’re really worth
ต้องทำอย่างไร เธอจึงจะได้เข้าใจ
Dtaung tum yahng rai tur jeung ja dai kao jai
What must I do to get you to understand?

(*) หรือเธอควรลอง มาเป็นฉัน
Reu tur kuan laung mah bpen chun
You should try being me
อาจจะเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไหร่
Aht ja kao jai gun wah tur sumkun mahk tao rai
Then you might understand how important you are
และเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไป
Lae pror arai chun jeung yaum toom tay bpai
And why I willingly devoted
จนหมดใจ แม้เธอไม่เคยมองกัน
Jon mot hua jai mae tur mai koey maung gun
My entire heart to you, even though you’ve never looked at me

(**) อยากให้เข้าใจกัน ว่าเพราะอะไร
Yahk hai kao jai gun wah pror arai
I want you to understand why
ที่เฝ้าคอย ที่ห่วงใยไม่เคยห่างไปไกล
Tee fao koy tee huang yai mai koey hahng bpai glai
I keep waiting, why I worry, never far
จะกี่พันเหตุผลมากมาย เธอก็คงจะได้เข้าใจ
Ja gee pun het pon mahk mai tur gor kong ja dai kao jai
You’d understand the thousands of reasons
ถ้าเธอลองเป็นฉัน
Tah tur laung bpen chun
If you tried being me

ไม่หวังอะไร จากเธอทั้งนั้น
Mai wung arai jahk tur tung nun
I’m not hoping for anything from you
ไม่เคยต้องการ ให้เธอมองกัน
Mai koey dtaung gahn hai tur maung gun
I’ve never needed you to look at me
แค่เพียงเธอได้รู้สักวัน ว่าเธอเองงดงามขนาดไหน
Kae piang tur dai roo suk wun wah tur eng ngot ngahm kanaht nai
Just know some day how beautiful you are

และเธอมีค่ามากมายตั้งเท่าไร
Lae tur mee kah mahk mai dtung tao rai
And how much you’re worth
จะต้องทำอย่างไรเธอจึงจะได้เข้าใจ
Ja dtaung tum yahng rai tur jeung ja dai kao jai
What must I do to get you to understand?

(*,**)

ถ้าเธอได้ลอง มาเป็นฉัน
Tah tur dai long mah bpen chun
If you tried being me
อาจจะเข้าใจกัน ว่าเธอสำคัญมากเท่าไหร่
Aht ja kao jai gun wah tur sumkun mahk tao rai
Then you might understand how important you are
และเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไป
Lae pror arai chun jeung yaum toom tay bpai
And why I willingly devoted
จนหมดใจ แม้เธอไม่เคยมองกัน
Jon mot hua jai mae tur mai koey maung gun
My entire heart to you, even though you’ve never looked at me

อาจจะเข้าใจกันสักวัน ว่าเพราะอะไร
Aht ja kao jai gun suk wun wah pror arai
You might some day understand why
ที่เฝ้าคอยที่ห่วงใยไม่เคยห่างไปไกล
Tee fao koy tee huang yai mai koey hang bpai glai
I keep waiting, why I worry, never far
จะกี่พันเหตุผลมากมาย เธอก็คงจะได้เข้าใจ
Ja gee pun het pon mahk mai tur gor kong ja dai kao jai
You’d understand the thousands of reasons
ถ้าเธอลองเป็นฉัน
Tah tur laung bpen chun
If you tried being me

   

เนื้อร้อง อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์
ทำนอง ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง ณปภัช กาญจนรัตน์