ถ้าวันนั้นฉันกอดเธอไว้

All posts tagged ถ้าวันนั้นฉันกอดเธอไว้

Title: ถ้าวันนั้นฉันกอดเธอไว้ / Tah Wun Nun Chun Gaut Tur Wai (If I Hugged You That Day)
Artist: Clockwork Motionless
Album: [Single]
Year: 2020

ความทรงจำ
Kwahm song jum
The memories
ย้อนคืนวันเหล่านั้นให้หวนมา
Yaun keun wun lao nun hai won mah
Take me back to that day
นึกถึงวันที่ร่ำลา จากกันแสนไกล
Neuk teung wun tee rum lah jahk gun saen glai
I think about the day we said good-bye and separated

แม้เพียงนาที
Mae piang nahtee
Not even for a moment
ฉันไม่เคยลืมเธอ จากหัวใจ
Chun mai koey leum tur jahk hua jai
I’ve never forgotten you from my heart
แม้ว่ามันจะนาน
Mae wah mun ja nahn
No matter how long it’s been
แม้ว่ากาลเวลาจะบอกให้พอ
Mae wah gahn welah ja bauk hai por
Even though time tells me enough is enough

(*) ถ้าวันนั้นฉันกอดเธอไว้
Tah wun nun chun gaut tur wai
If I hugged you that day
ไม่ทำร้ายใจอย่างที่ผ่านมา
Mai tum rai jai yahng tee pahn mah
I wouldn’t have broken your heart like I did
ฉันคงยังมีเธอกอดไว้
Chun kong yung mee tur gaut wai
I’d still have you hugging me
ไม่ต้องเสียใจอย่างนี้
Mai dtaung sia jai yahng nee
I wouldn’t be sad like this

คำอำลา
Kum um lah
Your good-bye
เสียงที่พาให้ฉันอยากย้อนไป
Siang tee pah hai chun yahk yaun bpai
The sound that makes me want to go back
รักให้ดีกว่านี้ ไม่ให้เธอต้องมี
Ruk hai dee gwah nee mai hai tur dtaung mee
I’d love you better and wouldn’t let you have
แม้เศษน้ำตา
Mae set num dtah
Even one speck of a tear

(*)

บนทางเดินที่ว่างเปล่า
Bon tahng dern tee wahng bplao
On this empty path
แค่เพียงเราคนเดียวที่ยังเดินอยู่
Kae piang rao kon diao tee yung dern yoo
I’m the only one still walking
มองลงไปมีแค่เงา
Maung long bpai mee kae ngao
Looking down, there’s only a shadow
แค่เพียงเงาเราเองที่ยังคงอยู่
Kae piang ngao rao eng tee yung kong yoo
There’s just my shadow that’s still with me
แม้ท้องฟ้าจะมืดดำ
Mae taung fah ja meut dum
Even though the sky is dim
แค่เพียงความทรงจำที่ยังชัดอยู่
Kae piang kwahm song jum tee yung chut yoo
Only my memories are still clear
ไม่มีวันจะย้อนไป ไม่มีทาง
Mai mee wun ja yaun bpai mai mee tahng
Things will never go back, there’s no way

(*)

   

คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : เอกชัย ประตังทะสา
เรียบเรียง : Clockwork Motionless
Produced by ประทีป สิริอิสสระนันท์