ถ้าบังเอิญ

All posts tagged ถ้าบังเอิญ

Title: ถ้าบังเอิญ / Tah Bung Ern (If It Just So Happened That)
Artist: ActArt ft. Wonderframe
Album: [Single]
Year: 2019

ถ้าบังเอิญ​เราเดินสวนกัน ถ้าบังเอิญเจอฉันสวนมา
Tah bung ern rao dern suan gun tah bung ern jur chun suan mah
If we happened to run into each other, if you happened to come across me
เธอจะยิ้มทักทายพูดจา หรือว่าทำเฉยเดินเลยผ่านไป
Tur ja yim tuk tai poot jah reu wah tum choey dern loey pahn bpai
Would you smile and say hello? Or would you act indifferent and walk past?
ถ้าบังเอิญ​เธอ​ผ่านร้านเดิม แล้วเหลือบไปมองไปเจอเห็นใคร
Tah bungern tur pahn rahn derm laeo leuap bpai maung bpai jur hen krai
If you happened to pass the same restaurant and glanced in and saw some people
ที่เขานั่งเป็นคู่ ตรงโต๊ะที่เราเคยอยู่ เธอ​จะคิดถึงฉันบ้างไหม
Tee kao nung bpen koo dtrong dtoh tee rao koey yoo tur ja kit teung chun bahng mai
Sitting as a couple at the table we used to sit at, would you think of me?

(*) ถ้าบังเอิญ​ เธอค้นเจอรูปเก่าๆ
Tah bung ern tur kon jur roop gao gao
If you happened to find the old pictures
รูปที่เราได้เคยถ่ายไว้ด้วยกัน
Roop tee rao dai koey tai wai duay gun
The pictures that we once took together
เรื่องดีๆ ในอดีต เมื่อเธอเห็นรูปเหล่านั้น
Reuang dee dee nai adeet meua tur hen roop lao nun
When you see those pictures, would the good times of the past
จะย้อนเข้ามา ในความทรงจำของเธอบ้างไหม
Ja yaun kao mah nai kwahm song jum kaung tur bahng mai
Come flooding back to your memory?

(**) ถ้าบังเอิญ วันนึงเธอไม่เหลือ​ใคร
Tah bung ern wun neung tur mai leua krai
If one day you happen to not have anyone left
เธอเหงาแทบขาดใจ จะจำได้ไหมว่ามีฉันอยู่
Tur ngao taep kaht jai ja jum dai mai wah mee chun yoo
And you’re so lonely, will you remember that you have me?
ถ้าบังเอิญ​ เธอนั้นก็ได้รู้ ว่าฉันยังคอยเฝ้าดู
Tah bung ern tur nun gor dai roo wah chun yung koy fao doo
If that just so happens, you’ll know that I’m still watching over you
จะมีเรื่อง​บังเอิญ​อีกไหม ที่จะทำให้เธอเปลี่ยนใจเป็นเหมือนเดิม
Ja mee reuang bung ern eek mai tee ja tum hai tur bplian jai bpen meuan derm
Will there be any other coincidences that will make you change your mind again?

มีคำถามมากมายอยากจะรู้ว่าทำไมเธอไม่เป็นเหมือนเดิม
Mee tum kahm mahk mai yahk ja roo wah tummai tur mai bpen meuan derm
There’s so many questions, I want to know why you’re not the same
นั่งดูรูปที่เธออัพทุกๆวันกับใครๆมันก็ยิ่งซ้ำเติม
Nung doo roop tee tur up took took wun gup krai krai mun gor ying sum dterm
Looking at the pictures you upload every day with other people only makes it worse
เลื่อนดูแชทที่เราทักกันทุกเช้า บอกว่ารักและฝันดีก่อนนอน
Leuan doo chat tee rao tuk gun took chao bauk wah ruk lae fun dee gaun naun
Rereading the chats we had every morning, telling each other I love you and to have sweet dreams before bed
ภาพเธอนั้นยังชัดทุกๆตอน ต่อให้ใครก็แทนไม่ได้เลย
Pahp tur nun yung chut took took dtaun dtor hai krai gor taen mai dai loey
Your image is still clear at all times, no one can replace you
ถ้าบังเอิญ​ตื่นตอนเช้าแล้วคิดถึงเธอขึ้นมา
Tah bung ern dteun dtaun chao laeo kit teung tur keun mah
If I happen to wake up in the morning and think about you
ถ้าบังเอิญ​ก่อนนอนมันคิดถึงการร่ำลา
Tah bung ern gaun naun mun kit teung gahn rum lah
If I happen to think about our good-bye before bed
ถ้าบังเอิญ​นึกถึงหน้าเธอทุกครั้งที่ฉันหลับตา
Tah bung ern neuk teung nah tur took krung tee chun lup dtah
If I happen to think about your face every time I close my eyes
ถ้าบังเอิญเรายังรักกันมันคงจะดียิ่งกว่า
Tah bung ern rao yung ruk gun mun kong ja dee ying gwah
If we happened to still be in love, it would be even better
วันนี้เธอคงจะมีแฟนใหม่ไปแล้ว
Wun nee tur kong ja mee faen mai bpai laeo
Today you probably have a new lover
มีคนคอยทำหน้าที่แทนฉันไปแล้ว
Mee kon koy tum nahtee taen chun bpai laeo
You have someone who is performing those duties instead of me
คนอย่างฉันคงเหลือเพียงน้ำตา
Kon yahng chun kong leua piang num dtah
Someone like me only has tears left
ที่เอาเธอกลับมาไม่ได้เลย
Tee ao tur glup mah mai dai loey
That can’t bring you back

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ พลอาสา และ Wonderframe
เรียบเรียง : จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์ , ActArt