ถ้าคิดเหมือนกัน

All posts tagged ถ้าคิดเหมือนกัน

Title: ถ้าคิดเหมือนกัน / Tah Kit Meuan Gun (If I Felt the Same)
Artist: Cut the Crab
Album: [Single]
Year: 2019

ทำใจ ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้
Tum jai chun mai dai dtung jai hai bpen baep nee
I didn’t intend for things to be like this
รู้ทั้งรู้ว่าฉันต้องแพ้ทุกที
Roo tung roo wah chun dtaung pae took tee
I know full well that I must fail everyt ime
แต่ใจคนเรามันฟังที่ไหน
Dtae jai kon rao mun fung tee nai
But when does the human heart ever listen?
จบกัน พูดง่ายๆ เหมือนคนไม่เคยมีสัมพันธ์
Jop gun poot ngai ngai meuan kon mai koey mee sumpun
You ended things between us, you said it so simply like someone who never had any emotions
มันคงจะดีถ้าฉันคิดเหมือนกัน
Mun kong ja dee tah chun kit meuan gun
It would be nice if I felt the same
แต่มันไม่เป็นอย่างนั้น
Dtae mun mai bpen yahng nun
But it’s not like that

(*) และตัวฉันพยายาม พยายาม พยายาม ที่จะลืม
Lae dtua chun payayahm payayahm payayahm tee ja leum
And I try and try and try to forget
เพราะคงฝืนใจเธอ ตัวเธอ กายเธอไม่ไหว
Pror kong feun jai tur dtua tur gai tur mai wai
Because I can’t force your heart, your self, or your body
ที่เธอบอกกัน ว่าเราเข้ากันไม่ไหว
Tee tur bauk gun wah rao kao gun mai wai
When you told me that we don’t get along

(*)

เสียใจ คำๆ นี้ยังคงอยู่ได้ไง
Sia jai kum kum nee yun gkong yoo dai ngai
I’m sad, how can these words still remain?
มันควรจะลืมและหายไปได้นาน
Mun kuan ja leum lae hai bpai dai nahn
They should have been forgotten and disappeared a long time ago
แต่มันไม่เป็นแบบนั้น
Dtae mun mai bpen baep nun
But it’s not like that
ผูกพัน คงเป็นฉันคนเดียวที่ยังคิดถึงเธอ
Pook pun kong bpen chun kon diao tee yung kit teung tur
In our relationship, I’m the only one who still thinks about you
ดูใจเธอก็คงจะไม่เหมือนเก่า
Doo jai tur gor kong ja mai meuan gao
It seems like your heart isn’t the same
แต่กว่าจะรู้ก็สาย
Dtae gwah ja roo gor sai
But by the time I knew, it was too late

(*,*,*,*)

   

คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : ฐิตินันท์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
กีตาร์ : อัฐ The Pisatband
Mixed : Thitinun Swasdikula
Mastered : Woody Pornpitaksuk @ Westside Mastering Studio

   

Interesting sounds, if you’re into the whole electric genre with lots of repetition