ถูกหรือผิดไม่รู้

All posts tagged ถูกหรือผิดไม่รู้

Title: ถูกหรือผิดไม่รู้ / Took Reu Pit Mai Roo (I Don’t Know If It’s Right or Wrong)
Artist: Annita (แอนนิต้า)
Album: Annita’s Room
Year: 2006

ฉันถูกหรือเปล่าไม่รู้ ฉันผิดหรือเปล่าไม่รู้
Chun took reu bplao mai roo chun pit reu bplao mai roo
I don’t know if I’m right, I don’t know if I’m wrong
รู้แต่ว่าเธอคือทุกๆ อย่าง
Roo dtae wah tur keu took took yahng
I only know that you’re everything
มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แทรกซึมมาทุกทาง
Mun gert keun yahng chah chah saek seum mah took tahng
It happened slowly, taking over everything
ผูกพันอย่างไม่ท้นรู้ตัว
Pook pun yahng mai tun roo dtua
Forming a connection before I realized it

(*) พรุ่งนี้จะเป็นยังไง ฉันเดาอะไรไม่ได้
Proong nee ja bpen yung ngai chun dao arai mai dai
I can’t guess how tomorrow will be
ต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้
Dtor bpai ja bpen yahng rai mai roo
I don’t know how things will be from now on

(**) ไม่มีเหตุผลใดๆ ในความรัก
Mai mee het pon dai dai nai kwahm ruk
There’s no reason in love
แค่มีเพียงคำว่ารัก
Kae mee piang kum wah ruk
There’s only love
ทำตามบทบาทที่หัวใจมันสั่ง
Tum dtahm bot baht tee hua jai mun sung
Following the role that my heart commands
ไม่มีเหตุผลใดๆ จะเหนี่ยวรั้ง
Mai mee het pon dai dai ja niao rung
There’s no reason that will discourage me
ปล่อยมันไปตามหัวใจ
Bploy mun bpai dtahm hua jai
I’m letting myself follow my heart
ฉันถูกหรือเปล่าไม่รู้ ฉันผิดหรือเปล่าไม่รู้ จริงๆ
Chun took reu bplao mai roo chun pit reu bplao mai roo jing jing
I really don’t know if I’m right or wrong

รู้เปล่าว่าอยากเจอเธอ
Roo bplao wah yahk jur tur
Do you know that I want to see you?
หายใจเข้าออกเป็นเธอ
Hai jai kao auk bpen tur
You are my breath
รู้แต่ว่าอยากพูดคุยทุกวัน
Roo dtae wah yahk poot kooey took wun
All I know is that I want to talk to you every day
เมื่อไหร่ที่อยู่ใกล้กัน
Meua rai tee yoo glai gun
When we’re near
เหมือนมันจะทรมาน
Meuan mun ja toramahn
It’s like it’s torture
ยิ่งทำให้คิดถึงเหลือเกิน
Ying tum hai kit teung leua gern
The more it makes me think about you so much

(*,**,*,**)

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง / เรียบเรียง : ณัฐวัฒน์ คณโฑแก้ว