ถอนหายใจ

All posts tagged ถอนหายใจ

Title: ถอนหายใจ / Taun Hai Jai (Sigh)
Artist: Mild
Album: [Single]
Year: 2017

(*) ให้เธอลองถอนหายใจ ให้น้ำตารินไหลลงมา
Hai tur laung taun hai jai hai num dtah rin lai long mah
I want you to try sighing, to let the tears flow out
ปล่อยให้มันได้ล้างใจผ่านสองตา ให้เวลาทำหน้าที่ของมันไป
Bploy hai mun dai lahng jai pahn saung dtah hai welah tum nah tee kaung mun bpai
Let them wash your heart from your own two eyes, let time do its duty
ปล่อยให้หยดน้ำที่ล้นมาจากใจ ปล่อยมันเถอะหนาถ้ารับมันไม่ไหว
Bploy hai yot num tee lon mah jahk jai bploy mun tur nah tah rup mun mai wai
Let go of the tear drops that overflow from your heart, release it all if you can’t accept it
ต่อให้ปัญหาไม่ถูกแก้ไขไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ทำให้ใจเธอเบา
Dtor hai bpunhah mai took gae kai mai bpen rai yahng noy gor tum hai jai tur bao
Even though there’s problems that haven’t been fixed, it’s okay, at least made you calm down

ผลการวิจัยชี้ชัดว่าถอนหายใจหนึ่งครั้งจะทำให้คุณอายุสั้น 7 นาที
Pon gahn wijai chee chut wah taun hai jai neung krung ja tum hai koon ahyoo sun jet nahtee
Research shows that sighing once will take seven minutes off your life
รู้อยู่แล้วก็ทำไม่เคยจะจำทำมันซ้ำทั้งปีทุกครั้งเวลาเป็นทุกข์
Roo yoo laeo gor tum mai koey ja jum tum mun sum tung bpee tung krung welah bpen took
You know this, but you act like you never remember, you do it over and over, all year, every time, it’s suffering
เวลาชีวิตมันเริ่มจะ appreciate อะไรไม่ค่อยจะได้
Welah cheewit mun rerm ja appreciate arai mai koy ja dai
When your life is starting to be unable to appreciate things
กับคนที่จีบกันมาเป็นปีแค่ยิ้มสักทีเธอยังไม่ให้
Gup kon tee jeep gu mah bpen bpee kae yim suk tee tur yung mai hai
With the person who has been flirting with you for years, yet you still haven’t given him even a smile
มันไม่มีหรอกความรักที่จริงอย่างในนิยาย
Mun mai mee rauk kwahm ruk tee jing yahng nai niyai
There’s no love in reality that’s like it is in fairytales
ขอ On the Rock แก้ว ดื่มให้วรรคที่ชิบ
Kor on the rock gaeo deum hai wuk tee chip
Order a glass on the rocks, drink it up

(**) ถ้าหากว่ารักมันทำให้เธอต้องเจ็บ รักมันทำให้เธอต้องปวดใจ
Tah hahk wah ruk mun tum hai tur dtaung jep ruk mun tum hai tur dtaung bpuat jai
If love hurt you, if love caused you pain
ไม่เป็นไรใครก็เป็นทั้งนั้น
Mai bpen rai krai gor bpen tung nun
It’s okay, it happens to everyone
ถ้าหากวันนี้เธอต้องล้มลงอีก น้ำตาไม่มีจะบีบ
Tah hahk wun nee tur dtaung lom long eek num dtah mai mee ja beep
If you must fall down again today, you won’t have any tears to squeeze out
ไม่เป็นไรใครก็เป็นทั้งนั้น
Mai bpen rai krai gor bpen tung nun
It’s okay, it happens to everyone
ถ้าอยากจะ drink ก็ drink ซักคืนคงจะไม่เป็นไร
Tah yahk ja drink gor drink suk keun kong ja mai bpen rai
If you want to drink, then drink, it’s okay for just one night
ให้ใจที่มันได้หนักเกินไปลึกผ่อนได้คลายได้ say goodbye อะไรที่มันช้ำๆ
Hai jai tee mun dai nuk gern bpai leuk paun dai klai dai say goodbye arai tee mun chum chum
Let your heart that has taken too much deep down be able to relax, say goodbye to everything that hurts you
ไม่เป็นไรนะ เธอจะมีฉัน เธอมีฉัน
Mai bpen rai na tur ja mee chun tur mee chun
It’s okay, you’ll have me, you have me

(*,**,*)

ไม่เป็นไรหรอกแค่ถอนหายใจ
Mai bpen rai rauk kae taun hai jai
It’s okay, just sigh
ไม่เป็นไรหรอกแค่มีน้ำตา
Mai bpen rai rauk kae mee num dtah
It’s okay, just cry
คงสักวันเธอจะยืนขึ้นมา
Kong suk wun tur ja yeun keun mah
Some day, you’ll stand up again
ทนให้ไหวแค่ถอนหายใจ
Ton hai wai kae taun hai jai
You can take it, just sigh

   

เนื้อร้อง : MILDVOCALIST
ทำนอง : MILDVOCALIST
เรียบเรียง : Mild
Produced by TAOMILD