ถนนสายแสงตะวัน

All posts tagged ถนนสายแสงตะวัน

Title: ถนนสายแสงตะวัน / Tanon Sai Saeng Dtawun (Path of Sunlight)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: ??
Year: 2002

บ่อยครั้งที่ฉันเคว้งคว้างเดินไปท่ามกลางผู้คน
Boy krung tee chun kweng kwahng dern bpai tahm glahng poo kon
Often times when I’m aimlessly walking through a crowd
สั่งให้เท้าสองเท้านั้นก้าวไปอย่างเหนื่อยล้า
Sung hai tao saung tao nun gao bpai yahng neuay lah
Ordering my two feet to move forward tiredly
มีแต่ความคิดท้อแท้ในใจ กับเกมชีวิตและโชคชะตา
Mee dtae kwahm kit tor tae nai jai gup game cheewit lae chohk chadtah
There’s only exhaustion in my heart over this game of life and destiny
กับปัญหาที่ฉันไม่คิดจะสู้ต่อไป
Gup bpunhah tee chun maikit ja soo dtor bpai
With problems that I never imagined I’d fight through

แต่ฉันบังเอิญมองไปไปเจอภาพชายผู้หนึ่ง
dtae chun bungern maung bpai bpai jur pahp chai poo neung
But I happened to look past and find the image of a man
ที่วันนี้สองขาของเขาโดนตัดขาดหาย
Tee wun nee saung kah kaung kao dohn dtut kaht hai
Who got his legs amputated today
ชายหนุ่มคนนั้นเขาใช้ขาเทียม
Chai noom kon nun kao chai kah tiam
That man used prosthetic legs
ผลักดันชีวิตของเขาให้ก้าวไป
Pluk dun cheewit kaung kao hai gao bpai
Pushing his life to move forward
และยังคงมีแววประกายในตาคู่นั้น
Lae yung kong mee waew bpragai nai dtah koo nun
And he still has a sparkle in his eyes

(*) กลับทำให้ฉันค้นพบว่าฉันไม่ได้อ้างว้างเดียวดายต่อไป
Glup tum hai chun kon pob wah chun mai dai ahng wahng diao dai dtor bpai
It ended up making me find that I’m not empty and alone anymore
ยังมีผู้คนมากมายที่เขาต้องดิ้นรนยิ่งกว่าฉัน
Yung mee poo kon mahk mai tee kao dtaung din ron ying gwah chun
There’s still many people who must struggle more than me
และความหวังที่พวกเขามี มันเหมือนแสงของตะวัน
Lae kwahm wung tee puak kao mee mun meuan saeng kaung dtawun
And the hope that they have is like the light of the sun
ที่จะเป็นแรงใจ ให้ฉันยังคงก้าวไป
Tee ja bpen raeng jai hai chun yung kong gao bpai
That will be my inner strength so I’ll still move forward
ชายชราคนหนึ่งนั่งลงที่ตรงข้างทาง
Chao charah kon neung nung long tee dtrong kahng tahng
An old man sits by the side of the road
หยิบเอาของไร้ค่า เสื้อผ้าเก่าๆ มาขาย
Yip ao kaung rai kah seua pah gao gao mah kai
Picking up worthless things like old clothes to sell
ภาพเด็กผู้หญิงน้อยๆ คนหนึ่ง หยุดยืนข้างรถร้องขายมาลัย
Pahp dek poo ying noy noy kon neung yoot yeun kahng rot raung kai mahlai
The image of a little girl stops and stands beside a car, crying out that they have garlands for sale
ซ่อนความหวังน้อยๆ นั้นไว้ใต้เงาหมอกควัน
Saun kwahm wung noy noy nun wai dtai ngao mauk kwun
Hiding the small hope under the cloud of smog

(*)

ทุกๆครั้งที่เสียงหัวใจอ่อนลงทุกที
Took took krung tee siang hua jai aun long took tee
Every time that the voice of my heart weakens
ที่ถนนสายนี้นัดฉันมาบอกความหมาย
Tee tanon sai nee nut chun mah bauk kwahm mai
On this road that tells me the meaning
ภาพจากถนนสายแสงตะวัน บอกเล่าให้ฉันเห็นโลกที่เป็นไป
Pahp jahk tanon sai saeng dtawun bauk lao hai chun hen lohk tee bpen bpai
The image from the path of sunlight tells me so I can see how the world is
ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตฉันไว้ ไม่ให้หมดหวัง
Chuay lor liang cheewit chun wai mai hai mot wung
It helps nourish my life and won’t let me run out of hope
บอกให้ฉันได้รู้ว่าฉันยังคงมีหวัง และวันนี้ฉันพร้อมจะลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
Bauk hai chun dai roo wah chun yung kong mee wung lae wun nee chun praum ja look keun soo eek krung
It tells me that I still have hope, and today I’m ready to stand back up and fight again

   

คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : BRUNO BRUGNANO
เรียบเรียง : BRUNO BRUGNANO