ต้องมีสักวัน

All posts tagged ต้องมีสักวัน

Title: ต้องมีสักวัน / Dtaung Mee Suk Wun (There Must Be Some Day)
Artist: Got Jakrapun (ก๊อท จักรพันธ์)
Album: OST หงส์ฟ้ากับสมหวัง / Hong Fah Gup Som Wung
Year: 2001

ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน
Dtaung mee suk wun dtaung mee suk wun
There must be some day, there must be some day
ท่องคำเติมฝัน
Taung kum dterm fun
Wandering in my dream
ปลอบใจรอวัน ที่คอยแสนไกล
Bplaup jai ror wun tee koy saen glai
Comforting my heart, waiting for the day that’s so far off
วันที่ทุกอย่าง เปิดทางให้สมดังใจ
Wun tee took yahng bpert tahn hai som dung jai
The day that everything that gives me the chance to have my desires
ถึงนาน เพียงใด หัวใจจะคอยจะทน
Teung nahn piang dai hua jai ja koy ja ton
However long it’ll be, my heart will wait and endure

ขอใครสักคน ยอมทนร่วมทาง
Kor hai suk kon yaum ton ruam tahng
I just want someone to endure journeying with me
คือเธอที่หวัง
Keu tur tee wung
It’s you whom I hope
ถึงแม้ทุกอย่าง ยังดูมืดมน
Teung mae took yahng yung doo meut mon
Even though everything still seems dim
เพราะยังมีเงา
Pror yung mee ngao
Because there’s still his shadow
ของเขาเข้ามาปะปน
Kaung kao kao mah bpa bpon
In the mix
ให้คอยกังวล
Hai koy gung wong
Making me anxious
ให้ทนบนทางใฝ่ฝัน
Hai ton bon tahng fai fun
Making me endure this road of dreams

จะรอวันนั้น รอวันที่ฝันเป็นจริง
Ja ror wun nun ror wun tee fun bpen jing
I’ll wait for that day, the day my dreams come true
ได้ทำในสิ่ง ที่รักและคนเชื่อมั่น
Dai tum nai sing tee ruk lae kon cheua mun
I can do the things of a lover and a confident person
มีเธอเคียงข้าง ร่วมทางอย่างเข้าใจกัน
Mee tur kiang kahng ruam tahng yahng kao jai gun
Having you beside me, journeying with me like you understand me
ไม่มีคนนั้น คอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้
Mai mee kon nun koy geet gun meuan yahng wun nee
Without that person to get in the way like today

(*) ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน
Dtaung mee suk wun dtaung mee suk wun
There must be some day, there must be some day
จะเดินตามฝัน
Ja dern dtahm fun
That I’ll follow my dreams
ไม่ท้อไม่หวั่น ด้วยแรงที่มี
Mai tor mai wun duay raeng tee mee
Not discouraged and not shaken with the strength I have
ขอเพียงเธอรอ อย่าลาอย่าร้างไมตรี
Kor piang tur ror yah lah yah rahng mai dtree
I just ask that you wait, don’t say good-bye, don’t desert our friendship
เป็นคู่ชีวี ในยามที่มีวันนั้น
Bpen koo cheewee nai yahm tee mee wun nun
We’ll be life partners when we get that day

(*)