ต้นเหตุแห่งความเศร้า

All posts tagged ต้นเหตุแห่งความเศร้า

Title: ต้นเหตุแห่งความเศร้า / Dton Het Haeng Kwahm Sao (The Cause of Sadness)
Artist: Tata Young (ทาทา ยัง)
Album: One Love
Year: 2008

ไม่เกี่ยวกับฟ้า ที่มืดครื้ม ที่มันสลัว
Mai giao gup fah tee meut kreum tee mun salua
It has nothing to do with the dark, overcast sky
เรื่องที่ใจฉันหมองมัว ที่ดูเศร้าในใจ
Reuang tee jai chun maung mua tee doo sao nai jai
The matters that my heart is gloomy over, that I seem sad in my heart
ไม่เกี่ยวกับฝน ที่หล่นรดลงมาไม่ซาไป
Mai giao gup fon tee lon rot long mah mai sah bpai
It has nothing to do with the rain that falls without cease
เรื่องที่ฉันน้ำตาไหล ที่เจ็บเกินจะฝืน
Reuang tee chun num dtah lai tee jep gern ja feun
The matters that I’m crying over, that hurts too much to resist

(*) และเธอเองก็เหมือนกัน ไม่ควรคิดมากไป
Lae tur eng gor meuan gun mai kuan kit mahk bpai
And you’re the same, you shouldn’t over-think things
ไม่เกี่ยวกับเธอ ที่ทิ้งฉันออกจากใจ
Mai giao gup tur tee ting chun auk jahk jai
It has nothing to do with you, when you threw me out from your heart
มันไม่ได้เป็นเหตุผล
Mun mai dai bpen het pon
That’s not the reason

(**) เจ็บก็เพราะใจของฉันเอง ก็หัวใจตัวเองที่ทำ
Jep gor pror jai kaung chun eng gor hua jai dtua eng tee tum
It hurts because of my own heart, my own heart did it
ที่วันนั้นได้ผิดได้พลั้ง ไปรักเธอหมดใจ
Tee wun nun dai pit dai plung bpai ruk tur mot jai
That I made a mistake and screwed up that day, loving you with all my heart
เจ็บก็เพราะตัวของฉันเอง
Jep gor pror dtua kaung chun eng
It hurts because of myself
ที่วันนี้แทบฝืน แทบยืนไม่ไหว
Tee wun nee taep feun taep yeun mai wai
That today I nearly can’t resist it and nearly can’t stand
สิ่งใดๆ ไม่เกี่ยวอะไร
Sing dai dai mai giao arai
It has nothing to do with other things
ต้นเหตุแห่งความเศร้าใจ คือฉันเอง
Dton het haeng kwahm sao jai keu chun eng
The cause of my sadness is myself

ไม่เกี่ยวกับลม ที่มันพัดให้ต้องเหน็บหนาว
Mai giao gup lom tee mun put hai dtaung nep nao
It has nothing to do with the wind that’s blowing and making things cold
เรื่องที่ฉันหายใจเบาลงไปทุกๆ ที
Reuang tee chun hai jai bao long bpai took took tee
The matter that has my breathing lessening at every moment
ไม่เกี่ยวกับเขา คนๆ นั้นที่เธอว่าแสนดี
Mai giao gup kao kon kon nun tee tur wah saen tee
It has nothing to do with that girl whom you say is so wonderful
เรื่องที่ฉันไม่อาจหนีความเจ็บความปวดร้าว
Reuang tee chun mai aht nee kwahm jep kwahm bpuat rao
The matter whose pain I can’t flee from

(*,**,*,**)