ต่อจากนี้

All posts tagged ต่อจากนี้

Title: ต่อจากนี้ / Dtor Jahk Nee (From Now On)
Artist: Namcha Cheeranat (น้ำชา ชีรณัฐ)
Album: [Single]
Year: 2020

เพราะมีเพียงเธอผู้เดียว
Pror mee piang tur poo diao
Because only you
ที่เป็นดั่งทุกอย่าง เป็นทุกลมหายใจ
Tee bpen dung took yahng bpen took lom hai jai
Are my everything, are every breath I take
เป็นแรงคอยพลักดัน ให้ฉันก้าวต่อไป
Bpen raeng koy pluk dun hai chun gao dtor bpai
You’re my driving force pushing me to move forward
เธอคือโลกใบใหม่ที่เพียบพร้อม
Tur keu lohk bai mai tee piap praum
You are my complete new world

(*) และถ้าวันพรุ่งนี้ ฉันไม่มีเธอ
Lae tah wun proong nee chun mai mee tur
And if I didn’t have you tomorrow
ก็คงจะเหมือนท้องฟ้าที่มันนั่นไร้ดาว
Gor kong ja meuan taung fah tee mun nun rai dao
It would be like the sky was without stars
ค่ำคืนทุกคืนมันคงจะเงียบเหงา
Kum keun took keun mun kong ja ngiapngao
Every night would be lonely
วันนี้จะอยู่ไปเพื่อใคร
Wun nee ja yoo bpai peua krai
Who would I be living for today
When my heart only calls out for you
When my heart only calls out for you?

(**) ขอบคุณที่ฟ้าประทานให้เธอเดินเข้ามา
Kaup koon tee fah bpratahn hai tur dern kao mah
I thank heaven for sending you to me
กับความรักที่ดี ที่ฉันได้แต่ฝันว่าสักวันต้องมี
Gup kwahm ruk tee dee tee chun dai dtae fun wah suk wun dtaung mee
With a wonderful love that I only dreamed I’d have some day
That someone who loves me for me
That someone who loves me for me
ช่วยเป็นคนคนนั้นให้ที Oh baby
Chuay bpen kon kon nun hai tee oh baby
Please be that man for me, oh, baby
จะรักเพียงแต่เธอต่อจากนี้
Ja ruk piang dtae tur dtor jahk nee
I’ll only love you from now on

ฉันขอสัญญาว่าจะดูแล
Chun kor sunyah wah ja doo lae
I promise I’ll take care of you
และห่วงใยทุกๆ ลมหายใจ
Lae huang yai took took lom hai jai
And worry about you with every breath I take
เป็นคนที่จะคอยรักเธอมากกว่าใคร
Bpen kon tee ja koy ruk tur mahk gwah krai
I’ll be the person who loves you more than anyone else
จากนี้และตลอดไป
Jahk nee lae dtalaut bpai
From now and forever
Oh ฉันพร้อม
Oh chun praum
Oh, I’m ready

(*,**)

From now and forever we’ll be

   

เนื้อร้อง : แชมป์ ศุภวัฒน์
เนื้อร้องเพิ่มเติม: เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : แชมป์ ศุภวัฒน์

   

I’m glad to see Namcha active again, and this time on Loveis label after Grammy tried to awkwardly sexualize her. I hope she does better here~

Title: ต่อจากนี้ / Dtor Jahk Nee (From Now On)
Artist: Parn Thanaporn (ปาน ธนพร)
Album: OST นางทิพย์ / Nahng Tip
Year: 2018

ความรักมันคืออะไร ไม่มีใครตอบได้สักคน
Kwahm ruk mun keu arai mai mee krai dtaup dai suk kon
What is love? No one can answer me
ทำให้ใจสุขล้น ทำให้ทนปวดร้าวแค่ไหน
Tum hai jai sook lon tum hai ton bpuat rao kae nai
It makes us overflow with happiness, it makes us endure so much sadness
ความรักเปี่ยมด้วยพลัง ที่ถูกฝังอยู่ในหัวใจ
Kwahm ruk bpiam duay palung tee took fung yoo nai hua jai
Love is full of power that is buried in the heart
จะวันนี้ วันไหน หมดใจไม่ลืมความรัก
Ja wun nee wun nai mot jai mai leum kwahm ruk
Be it today or any day, my heart won’t forget love

(*) แต่เมื่อรักเป็นไปไม่ได้
Dtae meua ruk bpen bpai mai dai
But when love is impossible
ต้องกลายเป็นแค่คนรู้จัก
Dtaung glai bpen kae kon roo juk
We can only become acquaintances
ต้องร้องไห้เจ็บปวดยิ่งนัก
Dtaung raung hai jep bpuat ying nuk
I must cry and hurt terribly
มันหนักแทบทนไม่ไหว
Mun nuk taep ton mai wai
It’s so severe, I nearly can’t take it

(**) ต่อจากนี้ควรทำยังไง
Dtor jahk nee kuan tum yung ngai
What should I do from now on
เพื่อจะลบเธอไปจากใจ
Peua ja lop tur bpai jahk jai
To erase you from my heart?
ลืมวันเวลาที่เคยได้
Leum wun welah tee koey dai
To forget the days that we once had?
ตัดใจโดยไม่ขัดขวาง
Dtut jai doy mai kut kwahng
To give you up without holding you back
แค่ได้เห็นเธอสบายดี
Kae dai hen tur sabai dee
Just to be able to see you doing well?
ต่อจากนี้ทำได้ทุกอย่าง
Dtor jahk nee tum dai took yahng
From now on, I’ll do everything
แค่เธอจดจำว่าครั้งหนึ่ง
Kae tur jot jum wah krung neung
Just remember that at one time
เราเคยลึกซึ้ง เคยรักกันแค่ไหน
Rao koey leuk seung koey ruk gun kae nai
How deep we once were, how much we once loved each other

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
เรียบเรียง : Mr.Fungdoo

Title: ต่อจากนี้ / Dtor Jahk Nee (From Now On)
Artist: 7Days Crazy
Album: [Single]
Year: 2018

ต่อจากนี้ เธอจะเป็นความทรงจำที่ดี จะรักเธออย่างนี้ แม้ไม่มี เธออยู่เดินร่วมทาง
Dtor jahk nee tur ja bpen kwahm song jum tee dee ja ruk tur yahng nee mae mai mee tur yoo dern ruam tahng
From now on, you’ll be my good memory, I’ll love you like this even though I don’t have you on this journey with me

ฉันรู้แล้วว่าเราสองคน มาไกลได้เพียงเท่านี้
Chun roo laeo wah rao saung kon mah glai dai piang tao nee
I know that the two of us can only come this far
ด้วยเหตุผล ของเธอที่มี จากนี้คงไม่มีเรา
Duay het pon kaung tur tee mee jahk nee kong mai mee rao
With your own reasons, from now on, there won’t be us anymore
ฉันพูดได้แค่ไม่เป็นไร ปล่อยเธอจากไปกับเค้า
Chun poot dai kae mai bpen rai bploy tur jahk bpai gup kao
I can only say that it’s okay and let you go with him
แม้จะเหลือแค่ความว่างเปล่า ก็พร้อมที่จะเข้าใจ
Mae ja leua kae kwahm wahng bplao gor praum tee ja kao jai
Even though all that’s left is emptiness, I’m ready to understand

ขอกอดเธอไว้ให้นานที่สุด ซึมซับกลิ่นของอุ่นไอ
Kor gaut tur wai hai nahn tee soot seum sup glin kaung oon ai
I want to hug you for the longest time, to absorb the smell of your warmth
กล่องแห่งความรัก จะเก็บเธอไว้ จะเปิดมันทุกครั้ง ที่คิดถึงเธอ
Glaung haeng kwahm ruk ja gep tur wai ja bpert muntook krung tee kit teung tur
I’ll keep you in my box of love, I’ll open it every time I miss you

(*) ต่อจากนี้เธอจะเป็นความทรงจำที่ดี จะรักเธออย่างนี้ แม้ไม่มี เธออยู่เดินร่วมทาง
Dtor jahk nee tur ja bpen kwahm song jum tee dee ja ruk tur yahng nee mae mai mee tur yoo dern ruam tahng
From now on, you’ll be my good memory, I’ll love you like this even though I don’t have you on this journey with me
สิ่งที่เราเคยมีให้กันมาแสนนาน ฉันไม่มีทาง ลบมันจากใจ รู้ไว้ฉันยังห่วงยังและรักเธอ
Sing tee rao koey mee hai gun mah saen nahn chun mai mee tahng lop mun jahk jai roo wai chun yung huang yung lae ruk tur
The things we once had for each other for so long, there’s no way I’ve erased them from my heart, know that I still worry about you and love you

ขอให้เธอ ดูแลตัวเองให้ดี อยู่กับรัก ที่เธอมี ให้เธอโชคดี ในวันที่ไม่มีฉัน
Kor hai tur doo lae dtua eng hai dee yoo gup ruk tee tur mee hai tur chohk dee nai wun tee mai mee chun
I want you to take good care of yourself, stay with the love you have, I hope you’re lucky when you’re without me

(*,*)

รู้ไว้ฉันยังห่วงใยและคิดถึงเธอ
Roo wai chun yung huang yai lae kit teung tur
Know that I still worry about you and miss you

   

เนื้อร้อง/ทำนอง วีรยุทธ ชูลีกร
เรียบเรียง 7Days Crazy/ศราวุธ แสงบุตร
Mix&Mastering ศราวุธ แสงบุตร
Engineered & Recorded: Poramet Kunjaima
Recorded at Family.JT Rock&Roll.Fc Studio

   

This song sounds familiar, like another song, but I can’t put my finger on it…
It also sounds quite freaky, especially with the lines of wanting to absorb the smell of her warmth and keep her in a box, I can only imagine him killing the girl or the girl dying and he keeping her body. Can the music video have a story like that, please?