ติด

All posts tagged ติด

Title: ติด / Dtit (stuck)
Artist: Oneone
Album: [Single]
Year: 2020

อาจเพราะว่าเธอไม่เคยให้ฉันเป็นคนสำคัญ
Aht pror wah tur mai koey hai chun bpen kon sumkun
It might be because you never gave me any importance
อาจเพราะว่าฉันนั้นตั้งความหวังมากไป
Aht pror wah chun nun dtung kwham wung mahk bpai
It might be because I expected too much
สุดท้ายต้องเจ็บ ไม่รู้ทำไม
Soot tai dtaung jep mai roo tummai
In the end, I must hurt, I don’t know why
ที่ฉันนั้นต้องทุ่มเทให้ฝ่ายเดียว
Tee chun nun dtaung toom tay hai fai diao
I must devote myself one-sidedly

แต่แล้วเมื่อฉันต้องการจะไปจากชีวิตเธอ
Dtae laeo meua chun dtaung gahn ja bpai jahk cheewit tur
But then when I want to get out of your life
ก็เหมือนว่าเธอจะให้ความหวังขึ้นมา
Gor meuan wah tur ja hai kwahm wung keun mah
It’s like you give me more hope
ก็แพ้เธออีก ก็แพ้เธอตลอดมา
Gor pae tur eek gor pae tur dtalaut mah
I lose to you again, I always lose to you
ต้องยอมให้เธอเรื่อยมาไม่เข้าใจ
Dtaung yaum hai tur reuay mah mai kao jai
I must continuously give in to you, I don’t understand

(*) ต้องติดอยู่ตรงนี้ไปนานเท่าไร
Dtaung dtit yoo dtrong nee bpai nahn tao rai
How long must I be stuck here?
ต้องติดอยู่กับความรักที่เป็นไปไม่ได้
Dtaung dtit yoo gup kwahm ruk tee bpen bpai mai dai
I must be stuck with an impossible love
ไม่รู้ว่าเดินต่อไปแล้วฉันจะเจออะไร
Mai roo wah dern dtor bpai laeo chun ja jur arai
I don’t know what I’ll face if I keep going
ยิ่งมองไปก็เจอแต่ความไม่ชัดเจน
Ying maung bpai gor jur dtae kwahm mai chut jen
The more I look, I find only ambiguity

แค่อยากจะยอมแพ้ยังทำไม่ไหว
Kae yahk ja yaum pae yung tum mai wai
I just want to give up, but I still can’t do it
จะสั่งให้หยุดรักเธอคงทำไม่ได้
Ja sung hai yoot ruk tur kong tum mai dai
I can’t order myself to stop loving you
ยิ่งฝืนจะเดินต่อไป ก็เหมือนไม่มีความหมาย
Ying feun ja dern dtor bpai gor meuan mai mee kwahm mai
The more I force myself to keep going, the more meaningless it becomes
ไม่เข้าใจว่ายิ่งทุ่มเทไปเท่าไร
Mai kao jai wah ying toom tay bpai tao rai
I don’t understand; the more I devote
ทำไมยังติดอยู่ตรงที่เดิม
Tummai yung dtit yoo dtrong tee derm
Why am I still stuck in the same place?

ไม่รู้ต้องทน ต้องอยู่อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่
Mai roo dtaung ton dtaung yoo yahng nee eek nahn tao rai
I don’t know how much I must endure how how much longer it must be like this
ไม่รู้เมื่อไรมันจะจบลงสักที
Mai roo meua rai mun ja jop long suk tee
I don’t know when it’ll finally end
ตรงนี้มันเจ็บ ความหวังก็ไม่มี
Dtrong nee mun jep kwahm wung gor mai mee
It hurts here, it’s hopeless
สุดท้ายไม่มีหนทางให้ฉันไป
Soot tai mai mee hon tahng hai chun bpai
In the end, there’s no way for me to go

(*,*)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : JIRAYUS SUKKASAME
MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
BASS : PADA SETAPRAM
MIXED & MASTERING by DANUPHOP KAMOL

   

The more I hear from Oneone, the more I like them. Their sound is fresh, their lyrics meaningful, and they always try to have unique videos, even just for official audio like this song~