ติดปีกที่หัวใจ

All posts tagged ติดปีกที่หัวใจ

Title: ติดปีกที่หัวใจ / Dtit Bpeek Tee Hua Jai (Sticking Wings to My Heart)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

ฉันตื่นมาในทุกวัน สิ่งแรกที่ฉันทำ สิ่งนั้นก็คือ คิดถึงเธอ
Chun dteun mah nai took wun sing raek tee chun tum sing nun gor keu kit teung tur
When I wake up every morning, the first thing I do is think of you
ตั้งแต่เราต้องไกล แรกแรกคิดถึงจนต้องร้องไห้
Dtung dtae rao dtaung glai raek raek kit teung jon dtaung raung hai
Since we had to separate, at first I missed you so much, I would cry
วันนี้น้ำตาเหือดหาย
Wun nee num dtah heuat hai
Today the tears disappeared

(*) แต่ความรักนั้นยังไม่หายไป ก็ตัดใจห้ามใจอยู่เสมอ
Dtae kwahm ruk nun yung mai hai bpai gor dtut jai hahm jai yoo samur
But the love hasn’t disappeared yet, I’ve given you up and always forbid my heart
แต่ความรักก็มักจะทำให้เผลอ
Dtae kwahm ruk gor muk ja tum hai plur
But love often makes me careless

(**) ติดปีกบางบางที่หัวใจ แล้วบินไป ใกล้ใกล้เธอ
Dtit bpeek bahng bahng tee hua jai laeo bin bpai glai glai tur
I’ll stick thin wings to my heart and fly to be near you
ติดปีกให้ใจได้บินไป กอดไว้แนบใจ จูบเบาเบา
Dtit bpeek hai jai dai bin bpai gaut wai naep jai joop bao bao
I’ll stick on wings and make my heart able to fly, to hug you tight, to kiss you gently
เท่านี้ก็พอให้ชื่นใจ
Tao nee gor por hai cheun jai
Just this is enough to make me happy

ฉันหลับตาในทุกคืน ก็ยังคิดถึงเธอ บางครั้งเผลอหลับไม่รู้ตัว
Chun lup dtah nai took keung or yung kit teung tur bahng krung plur lup mai roo dtua
When I close my eyes every night, I still think of you, sometimes I carelessly close them obliviously
ไม่รู้ว่าหัวใจ ไม่ใช่ของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่
Mai roo wah hua jai mai chai kaung chun dtung dtae meua rai
I don’t know when my heart stopped belonging to me
ลึกลึกรู้สึกใจหาย
Leuk leuk roo seuk jai hai
Deep down I feel like my heart has disappeared

(*,**)

เท่านี้ก็มีค่ามากมาย
Tao nee gor mee kah mahk mai
Just this means so much to me

   

คำร้อง: วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง, เรียบเรียง: ศรัณย์ ตันติตระกูล