ตรงไหนของหัวใจเธอ

All posts tagged ตรงไหนของหัวใจเธอ

Title: ตรงไหนของหัวใจเธอ / Dtrong Nai Kaung Hua Jai Tur (Which Direction is Your Heart?)
Artist: Dunk Punkorn (ดัง พันกร)
Album: Out of Control
Year: 2004

เหมือนจะรู้แต่ไม่รู้ ไม่รู้จริงจริงคนดี
Meuan ja roo dtae mai roo mai roo jing jing kon dee
It’s like I know, but I don’t, I really don’t know, darling
ที่เราคบอยุ่ตอนนี้ เธอจริงจังแค่ไหน
Tee rao kop yoo dtaun nee tur jing jung kae nai
How serious are you about us dating right now?
ทุกครั้งที่เดินจับมือ ฐานะเราคืออะไร
Took krung tee dern jup meu tahna rao keu arai
Every time we walk holding hands, what’s our status?
คนรักใช่ไหม หรือแค่เพื่อนคนนึง
Kon ruk chai mai reu kae peuan kon neung
We’re lovers, right? Or am I just a friend?

ถามว่ายิ้มให้ใครนะ ก็หาว่าฉันก้าวก่าย
Tahm wah yim hai krai na gor hah wah chun gao gai
I ask who you’re smiling for, but you accuse me of being too nosy
ฉันแค่ถามจะไปไหน เธอกลับบอกห้ามหึง
Chun kae tahm ja bpai nai tur glup bauk hahm heung
I just ask where you’re going, but in return you tell me to stop being jealous
วันนี้ยังคุยด้วยดี พรุ่งนี้เธอเป็นอย่างนึง
Wun nee yung kooey duay dee proong nee tur bpen yahng neung
Today we’re happily speaking, but tomorrow will be something different
เป็นอย่างนั้น ฉันก็เลยคาใจ
Bpen yahng nun chun gor loey kah jai
Because it’s like that, I’m doubtful

(*) แค่อยากรู้ว่าฉันเป็นใคร อยู่ตรงไหนของหัวใจเธอ
Kae yahk roo wah chun bpen krai yoo dtrong nau kaung hua jai tur
I just want to know who I am to you, which direction is your heart?
ให้อยู่ใช่ไหมหรือให้ไปดีกว่า
Hai yoo chai mai reu hai bpai dee gwah
You want me to stay, right? Or is it better if I go?
ให้เป็นคนครึ่งครึ่ง กลางกลาง
Hai bpen kon kreung kreung glahng glahng
You make me a person stuck in the middle
แก้อารมณ์อ้างว้างแค่บางเวลา หรือเปล่า
Gae ahrom ahng wahng kae bahng welah reu bplao
Am I just someone who fixes your emotional moods sometimes?
หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ
Reu kae ngao chun mai kao jai tur
Or are you just lonely? I don’t understand you

เหมือนจะลึกแต่ไม่ซึ้ง ฉันไม่ค่อยแน่ใจ
Meuan ja leuk dtae mai seung chun mai koy nae jai
It seems deep, but you’re unaffected, I’m not really sure
หรือที่แท้แค่อ่อนไหว เธอไม่ได้รักฉัน
Reu tee tae kae aun wai tur mai dai ruk chun
Or am I really just sensitive and you don’t love me?

ลองถามหัวใจได้ไหม รู้แล้วให้ช่วยบอกฉัน
Laung tahm hua jai dai mai roo laeo hai chuay bauk chun
Please try asking your heart, when you know, please tell me
เรื่องอย่างนั้น ฉันไม่อยากคาใจ
Reuang yahng nun chun mai yahk kah jai
I don’t want to have doubts in a matter like this

(*)

แค่อยากรู้ว่าฉันเป็นใคร อยู่ตรงไหนของหัวใจเธอ
Kae yahk roo wah chun bpen krai yoo dtrong nau kaung hua jai tur
I just want to know who I am to you, which direction is your heart?
ให้อยู่ใช่ไหมหรือให้ไปดีกว่า
Hai yoo chai mai reu hai bpai dee gwah
You want me to stay, right? Or is it better if I go?
ให้เป็นคนครึ่งครึ่ง กลางกลาง
Hai bpen kon kreung kreung glahng glahng
You make me a person stuck in the middle
แก้อารมณ์อ้างว้างแค่บางเวลา ใช่ไหม
Gae ahrom ahng wahng kae bahng welah chai mai
I’m just someone who fixes your emotional moods sometimes, right?
หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ
Reu kae ngao chun mai kao jai tur
Or are you just lonely? I don’t understand you
หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ
Reu kae ngao chun mai kao jai tur
Or are you just lonely? I don’t understand you
หรือแค่เหงา พูดให้เข้าใจที
Reu kae ngao poot hai kao jai tee
Or are you just lonely? Say it and make me understand