ตบปาก

All posts tagged ตบปาก

Title: ตบปาก / Dtop Bpahk (Smack Me in the Mouth)
Artist: Electric.Neon.Lamp
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันมันคนปากคอเราะร้าย พูดจาอะไรไม่เคยจะคิดสักครั้ง
Chun mun kon bpahk kor ror rai poot jah arai mai koey ja kit suk krung
I’m someone with a rude mouth, whatever I say, I never once think about
ว่ามันจะทำให้เธอต้องเสียใจ ทุกครั้งเธออภัย ไม่เคยจะสนใจเลย
Wah mun ja tum hai tur dtaung sia jai took krung tur apai mai koey ja son jai loey
If it’ll make you sad, every time you forgave me, I never cared

(*) แต่ยิ่งบ่อยครั้งยิ่งตอกย้ำเธอผิดหวัง ฉันยอมแล้ว ยอมให้เธอ
Dtae ying boy krung ying dtauk yum tur pit wung chun yaum laeo yaum hai tur
But the more frequent this happened, the more you emphasized your disappointment, I give in, I’m willing to let you

(**) ตบปากฉันได้ไหม บางคำทำให้เธอต้องเสียใจ
Dtop baphk chun dai mai bahng kum tum hai tur dtaung sia jai
Please smack me in the mouth, some words made you sad
บางคำทำให้เธอลำบากใจ (ฉันอยากจะขอให้เธอ)
Bahng kum tum hai tur lumbahk jai (chun yahk ja kor hai tur)
Some words made you angry (I want you to)
ตบปากฉันได้ไหม ถ้ามันทำให้เธอไม่จากไป
Dtop bpahk chun dai mai tah mun tum hai tur mai jahk bpai
Please smack me in the mouth if it will make you not leave me
ถ้ามันทำให้รั้งเธอเอาไว้ ตบปากฉันได้ไหมเธอ
Tah mun tum hai rung tur ao wai dtop bpahk chun dai mai tur
If it’ll hold you back, please smack me in the mouth

เหมือนว่าเธอห่างไปช้าๆ ยิ่งนานเท่าไหร่ รักเธอยิ่งน้อยลงเท่านั้น
Meuan wah tur hahng bpai chah chah ying nahnt ao rai ruk tur ying noy long tao nun
It’s like you’re slowly drifting away, the longer time goes on, the more your love only lessens
ฉันรู้ตัวก็เกือบจะสายไป รู้และเข้าใจ ไม่อยากจะเสียเธอไป
Chun roo dtua gor geuap ja sai bpai roo lae kao jai mai yahk ja sia tur bpai
I realized it nearly too late, I know and understand, I don’t want to lose you

(*,**,**)

หากคำขอโทษไม่น่าฟัง หากวันนั้นฉันพลาดผิดพลั้งไป
Hahk kum kor toht mai nah fung hahk wun nun chun plaht pit palung bpai
If an apology doesn’t sound pleasing to you, if I screwed up those days
หากเธอลงไม้ลงมือแล้วมันหาย (ก็ตบปากฉันได้ไหมเธอ)
Hahk tur long mai long meu laeo mun hai (gor dtop bpahk chun dai mai tur)
If you’ll feel better after taking it out on me physically (please smack me in the mouth)

   

Lyrics : เจนศักดิ์ดา จาระณะ , รัชชา วัฒนจิตรานนท์
Melody : เจนศักดิ์ดา จาระณะ , รัชชา วัฒนจิตรานนท์
Producer : electric.neon.lamp / uncle.p.neon