ด้วยความยินดี

All posts tagged ด้วยความยินดี

Title: ด้วยความยินดี / Duay Kwahm Yin Dee (Happily)
Artist: Marc Tatchapon
Album: [Song for the 17th anniversary of JIB Computers]
Year: 2018

จะอยู่ที่ใดจะใกล้ไกล กี่คืนวันผ่านพ้นไป
Ja yoo tee dai ja glai glai gee keun wun pahn pon bpai
Wherever you are, near or far, however many days and nights pass by
แต่ความคิด ห่วงใยนั้นก็เหมือนเดิม
Dtae kwahm kit huang yai nun gor meuan derm
My thoughts and concerns are the same
สิ่งเดียวที่หวังและต้องการ คือให้เธอได้ความสุข
Sing diao tee wung lae dtaung gahn keu hai tur dai kwahm sook
The one thing that I hope and desire is for you to be happy
มีชีวิต ที่ดีพร้อม และทำได้ตามที่ตั้งใจ
Mee cheewit tee dee praum lae tum dai dtahm tee dtung jai
To live a wonderful life and follow your heart

(*) ให้เธอรู้เสมอ ว่ายังมีใครคนหนึ่ง
Hai tur roo samur wah yung mee krai kon neung
I want you to always know that you still have someone
ที่พร้อมให้เธอเรียกหา ไม่ว่าสิ่งใด
Tee praum hai tur riak hah mai wah sing dai
Who’s ready if you call, no matter what it is

(**) จะคอยยินดีรับใช้ ด้วยความยินดีทุกครั้ง
Ja koy yin dee rup chai duay kwahm yin dee took krung
I’m happy to serve you with happiness every time
จะยินดีเป็นเบื้องหลัง ผลักดันเธอ ไปถึงเส้นชัย
Ja yin dee bpen beua lung paluk dun tur bpai teung sen chai
I’m happy to be behind you, pushing you to the finish line
ไม่ว่าเวลาร้อนหนาว ไม่ว่าอะไรที่ต้องการ
Mai wah welah raun nao mai wah arai tee dtaung gahn
No matter when it’s hot or cold, no matter what you need
บอกกับฉันมาเถอะเธอ และฉันพร้อม
Bauk gup chun mah tur tur lae chun praum
Tell me, and I’m ready
ทำเพื่อเธอ ด้วยความยินดี
Tum peua tur duay kwahm yin dee
To happily do it for you

เจ็บอะไรจากไหนมา เหนื่อยกับใครก็ตามแต่
Jep arai jahk nai mah neuay gup krai gor dtahm dtae
No matter what you’re hurting over, no matter who you’re tired of
ก็มีฉัน หนึ่งคนนี้จะคอยดูแลอยู่เรื่อยไป
Gor mee chun neung kon nee ja koy doo lae yoo reuay bpai
You have me who will continuously look after you

(*,**,*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : คชภัค ผลธนโชติ
Produce by คชภัค ผลธนโชติ
Lyrics : ผาเรือง ยั่งยืน
Melody : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ, ศุภกิจ ฟองธนกิจ
Keyboard by ศุภกิจ ฟองธนกิจ
Guitar by อรรถกร ดาวทองประเสริฐ, คชภัค ผลธนโชติ
Mixed & Mastered : ดนุภพ กมล

   

This is sooooo much better than his last release, a very nice sound and smooth vocals, and he’s looking cute in this video too~ ^_^