ดีใจ

All posts tagged ดีใจ

Title: ดีใจ / Dee Jai (Happiness)
Artist: Somkiat
Album: [Single]
Year: 2020

เพราะฉันต้องการใครสักคน
Pror chun dtaung gahn krai suk kon
Because I need someone
ที่อยู่กับฉันจนวันสุดท้าย
Tee yoo gup chun jon wun soot tai
Who will be with me till the end
เติมชีวิตว่างเปล่า เติมแสงดวงดาวและลมหายใจ
Dterm cheewit wahng bplao dterm saeng duang dao lae lom hai jai
Filling my empty life, adding starlight and the breath of life

(*) เพราะฉันนั้นรอใครเสมอ
Pror chun nun ror krai smaur
Because I’d always been waiting for someone
และฉันเฝ้ารอใครคนนั้น
Lae chun fao ror krai kon nun
And I was waiting for that someone
ในวันที่เดียวดาย มีเราข้างกันก็คงสุขใจ
Nai wun tee diao dai mee rao kahng gun gor kong sook jai
When I was alone, having us beside each other would make me happy

(**) รู้ทั้งรู้ ว่าแค่นั้น
Roo tung roo wah kae nun
I know full well that that’s it
รู้ทั้งรู้ ก็แค่หวัง
Roo tung roo gor kae wung
I know full well, but I just hope
อย่างเราทำได้แค่ฝันไป
Yahng rao tum dai kae fun bpai
All we can do is dream
แต่ใจมันยังต้องการ
Dtae jai mun yung dtuang gahn
But my heart still needed it

(***) แล้ววันที่เธอเข้ามา
Laeo wun tee tur kao mah
Then when you showed up
ความมืดมนก็จางหาย
Kwahm meut mon gor jahng hai
The darkness faded away
จากที่เคยได้แค่ฝันไป
Jahk tee koey dai kae fun bpai
From once being able only to dream
สุดท้ายฉันได้มีเธออยู่จริง
Soot tai chun dai mee tur yoo jing
I finally had you in real life

(****) จากที่เคยได้แค่ฝันไป
Jahk tee koey dai kae fun bpai
From once being able only to dream
สุดท้ายฉันได้มีเธออยู่จริง
Soot tai chun dai mee tur yoo jing
I finally had you in real life
จากที่เคยได้แค่ฝันไป
Jahk tee koey dai kae fun bpai
From once being able only to dream
สุดท้ายฉันได้มีเธออยู่จริง
Soot tai chun dai mee tur yoo jing
I finally had you in real life

(*,**,***,****,****)

   

LYRICS : KANNAWIN CHEARTTAWW

MELODY : KANNAWIN CHEARTTAWW

ARRANGE : TANON SANGLEK

MIX AND MASTER : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

This is a short but pleasant new single which, judging from the music video, I would guess is inspired by the singer’s child? ^^