ดำสนิท

All posts tagged ดำสนิท

Title: ดำสนิท / Dum Sanit (Pitch Black)
Artist: Hugo
Album: ดำสนิท / Dum Sanit (Pitch Black)
Year: 2017

(*) คนเราเกิดมาเป็นผ้าขาว สะสมรอยยับรอยเปื้อนจนเก่า
Kon rao gert mah bpen poo kao sasom roy yup roy bpeuan jon gao
We are born as a white cloth that gathers marks and stains until we’re old
จนมันเป็นสีเทา จนมันดำสนิท
Jon mun bpen see tao jon mun dum sanit
Until we’re grey, until we’re pitch black

หลายคนถูกแล้ว เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่
Lai kon took laeo pror kao bpen poo yai
Many people are correct because they’re adults
หลายคนต้องยอม เพราะอยากเป็นเลือดใหม่ ต้องใช้กันสักเท่าไหร่
Lai kon dtaung yaum pror yahk bpen leuat mai dtaung chai gun suk tao rai
Many people must give in because they want to be new blood, however much they must use each other
หลายคนดิ้นรน ต้องอดทนไว้
Lai kon din ron dtaung ot ton wai
Many people struggle and must endure
หลายคนมีเหตุผล ที่พอจะเข้าใจ ว่าทำเพื่ออะไร
Lai kon mee het pon tee por ja kao jai wah tum peua arai
Many people have a reason that makes them understand what they’re doing it for

(**) แต่น้อยคน ที่หลุดพ้น จากความเป็นคน ไม่มีเยื่อใยสักอย่าง
Dtae noy kon tee loot pon jahk kwahm bpen kon mai mee yeua yai suk yahng
But few people who break free from humanity don’t have any feelings

(*)

หลายคนก็มองว่านี่คือซ้อมใหญ่
Lai kon gor maung wah nee keu saum yai
Many people look at this as being a dress rehearsal
หลายคนก็มองว่านี่เป็นฉากสุดท้าย แล้วจะสร้างเรื่องใหม่
Lai kon gor maung wah nee bpen chahk soot tai laeo ja sahng reuang mai
Many people look at this as being the final scene, then they’ll start a new story

ทุกคนก็เห็นกันไปคนละอย่าง
Took kon gor hen gun bpai kon la yahng
Everyone sees each other as their own separate thing
สิบคนสิบทาง ยังเถียงไม่จบ เป็นไปตามระบบ
Sip kon sip tahng yung tiang mai jop bpen bpai dtahm rabop
Ten people, ten ways, they still argue to no end, it follows the system

(**,*,*,*,*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เนื้อร้อง : จุลจักร จักรพงษ์ , อารักษ์ อมรศุภศิริ ,ที สุขโพธิ์เพชร
ทำนอง : จุลจักร จักรพงษ์
เรียบเรียง : มณฑล จิรา
โปรดิวเซอร์ : มณฑล จิรา

   

Hugo always has such impressive, intricate music videos for his interesting, thought-provoking songs