ดารา

All posts tagged ดารา

Title: ดารา / Dara (Celebrity)
Artist: Max Jenmana
Album: Let There Be Light EP
Year: 2017

ใต้แสงไฟ ดูงดงาม ยามเมื่อเธออยู่ท่ามกลางหมู่ดาว
Dtai saeng fai doo ngot ngahm yahm meua tur yoo tahm glahng moo dao
Under the lights, you look beautiful when you’re among the stars
ราวบทละคร ไม่ใช่เรื่องจริง สะกดให้ฉันหยุดนิ่งลืมหายใจ
Rao bot lakorn mai chai reuang jing sagot hai chun yoot ning leum hai jai
It’s the storyline of a TV drama, not reality, hypnotizing me and making me freeze, forgetting to breathe

ใกล้กันเท่าไร จบตรงที่ใด ไม่เคยรู้
Glai gun tao rai jop dtorng tee dai mai koey roo
However close we are, I never know when it’ll end

(*) เธอที่เห็นไม่ใช่เธอที่เป็นเธอสวยงามที่สุด จากตรงนั้น
Tur tee hen mai chai tur tee bpen tur suay ngahm tee soot jahk dtrong nun
The you I see isn’t the real you, you’re the most beautiful thing from over there
เป็นฉันเองที่เพ้อ เผลอใจ
Bpen chun eng tee pur plur jai
It’s me who is crazy and careless
ไปกับแสงดาวที่ไม่ได้เป็นของใคร
Bpai gup saeng dao tee mai dai bpen kaung krai
Going with the light of the stars that doesn’t belong to anyone

เครื่องสำอางค์ กลิ่นหอมจางๆ คอยคั่นกลางระหว่างฉันกับเธอ
Kreuang sumahng glin haum jahng jahng koy kun glahng rawahng chun gup tur
The cosmetics and the faint fragrance keep dividing between you and me
ดั่งฝันละเมอ งมงายพร่ำเพ้อ และคิดเอาเองว่ารักอยู่เรื่อยไป
Dung fun lamur ngom ngai prum pur lae kit ao eng wah ruk yoo reuay bpai
It’s like I’m daydreaming, naive and crazy, thinking of continuously loving you

ใกล้กันเท่าไร ยิ่งย้ำให้แน่ใจ และได้รู้
Glai gun tao rai ying yum hai nae jai lae dai roo
However close we are, the more it emphasizes it, makes me certain, and lets me know

(*)

   

เนื้อร้อง: MXJMN and The Unicorn
ทำนอง: MXJMN and The Unicorn
Arrangement and programming – Vincent