ดัน…รู้สึก

All posts tagged ดัน…รู้สึก

Title: ดัน…รู้สึก / Dun…Roo Seuk (Insists…I Feel)
Artist: I Hate Monday
Album: I Hate Monday
Year: 2020

อยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่ กับภาพความทรงจำ
Yoo dtrong nee chun yong yoo gup pahp kwahm song jum
I’m still right here with the memories
ภาพยังชัดแม้มันจบไปแล้ว
Pahp yung chut mae mun jop bpai laeo
The vision is still clear, even though it’s already over
กอดความรักไว้เหมือนเก่า กอดไว้ไม่ปล่อยไป
Gaut kwahm ruk wai meuan gao gaut wai mai bploy bpai
I embrace the love just the same, I hug it and don’t let go
ไม่ยอมรับว่ามันจากไปแล้ว
Mai yaum rup wah mun jahk bpai laeo
I refuse to accept that it’s gone

(*) มันนานแล้ว นานเท่าไหร่ กี่ฤดูที่เปลี่ยนผัน
Mun nahn laeo nahn tao rai gee reudoo tee bplian pun
It’s been a long time, however long it’s been, however many seasons have changed
แต่ใจฉันยังไม่เปลี่ยนจากวันนั้นเลย
Dtae jai chun yung mai bplian jahk wun nun loey
My heart still hasn’t changed from that day

(**) ก็ใจฉันมันดันยังรัก ถึงแม้ว่านานเพียงใด
Gor jai chun mun dun yung ruk teung mae wah nahn piang dai
My heart insists I still love you, no matter how long it’s been
ปล่อยให้ใจแหลกสลาย (มันไม่ลืมเธอสักที)
Bploy hai jai laek salai (mun mai leum tur suk tee)
I let my heart be destroyed (it hasn’t forgotten you)
ผิดที่ฉันลืมเธอไม่ไหว หัวใจฉันดันรู้สึก
Pit tee chun leum tur mai wai hua jai chun dun roo seuk
It’s my fault for being unable to forget you, my heart insists I feel this
แม้อยากจะลืมให้หมดใจ
Mae yahk ja leum hai mot jai
Even though I want to forget you with all my heart

รูปใบนั้นรูปคู่เรา ถึงแม้ไม่เห็นมัน ก็ยังฝันถึงทุกวันเสมอ
Roop bai nun roop koo rao teung mae mai hen mun gor yung fun teung took wun samur
The picture we took together, even though I haven’t been looking at it, I still dream about it every night
หมอนใบนั้นที่เธอกอด วางทิ้งไว้ตรงนั้น เผลอกอดมันทุกๆ คืนเสมอ
Maun bai nun tee tur gaut wahng ting wai dtrong nun plur gaut mun took took keun samur
The pillow you hugged, that you left over there, I absently hug it every night

(*,**,**)

   

คำร้อง พัทธมน พรหโมปการ/ อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง พัทธมน พรหโมปการ
เรียบเรียง I Hate Monday
Produced by ประทีป สิริอิสสระนันท์
Co-Producer เพชรภูมิ เพชรแก้ว
Additional Musician พัชรพล วงษ์คำชาว (Bass)
Engineered & Recorded by วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์
Recorded at Grand studio
Mixed & Mastered by พีท ตันสกุล