ดอกราตรี

All posts tagged ดอกราตรี

Title: ดอกราตรี / Dauk Radtree (Night-Blooming Jasmine)
Artist: Suphatra Inthonphakdi
Album: ไหมไทย รังสรรค์วันสวย / Mai Thai Rung Sun Wun Suay (Okay, Thailand? Make a Beautiful Day)
Year: 1991

เมื่อแรกเจอะเจอเธอดูร่าเริง ให้ความบันเทิงช่างแหย่ช่างเย้า
Meua raek jur jur tur doo rah rerng hai kwahm bun terng chahng yae chahng yao
When we first met, you seemed cheerful, you were amusing and teasing
สนุกสนานด้วยกันสองเรา ไม่เคยเงียบเหงายามเราเจอกัน
Sanook sanahn duay gun saung rao mai koey ngiap ngao yahm rao jur gun
The two of us had so much fun, it was never quiet when we were together
เมื่อเธอถามว่าชอบอะไร ชอบมวลดอกไม้หรือเดือนตะวัน
Meua tur tahm wah chaup arai chaup wuan dauk mai reu deuan dtawun
When you asked me what I liked, if I liked flowers or the sun and moon
ก็ตอบว่าฉันนั่นชอบดอกราตรี
Gor dtaup wah chun nun chaup dauk radtree
I answered that I liked the night-blooming jasmine
แต่ต่อมาเธอดูขรึมไป พูดด้วยทีไรใจลอยทุกที
Dtae dtor mah tur doo kreum bpai poot duay tee rai jai loy took tee
But later, you seemed serious, whenever we spoke together, you were always absent-minded
เริ่มมีความฝันอยู่ในดวงตา เริ่มมีปัญหาในดวงฤดี
Rerm mee kwahm fun yoo nai duang dtah rerm mee bpunhah nai duan reu dee
Beginning to have a dream in your eyes, beginning to have a problem in our pleasure
อันความทะเล้นที่เล่นบ่อย ๆ กลับเป็นยิ้มน้อยที่ไม่เคยมี
Un kwahm talen tee len boy boy glup bpen yim noy tee mai koey mee
The game we played often became a small smile that you never had before
ส่งดอกราตรีที่หอมฟุ้งให้ฉัน
Song dauk rahdtree tee haum foong hai chun
Sending a fragrant night-blooming jasmine to me

(*) หอมดอกราตรี แต่มวลดอกไม้ถึงจะหอมกว่านี้ก็ไม่สู้หอมคำ
Haum dauk rahdtree dtae muan dauk mai teung ja haum gwah nee gor mai soo haum kum
The smell of a night-blooming jasmine, but the fragrance of a bouquet is stronger, but I gave in and smelled the words
ฟุ้งกลิ่นที่หอมเยือกเย็นฉ่ำ แต่ใจตัวเธอเองอาจต้องช้ำ หากมัวอมพะนำอยู่ต่อไป
Foong glin tee haum yeuak yen chum dtae jai dtua tur eng aht dtaung chum hahk mua aum pa num yoo dtor bpai
Spreading the scent of the ice-cold fragrance, but your heart might be hurt if you continue being silent
ทำไมต้องทำเก้อ ๆ เปิ่น ๆ เคอะ ๆ เขิน ๆ เมียงเมินเหนียมอาย
Tummai dtaung tum gur gur bpern bpern dur dur kern kern meiang mern niam ai
Why must you act so embarrassed, awkward, clumsy, shy, peeking and fidgiting bashfully?
ไม่พูดไม่จาหลบตาทำไม มีความในใจใยไม่บอกมา
Mai poot mai jah lop dtah tummai mee kwahm nai jai yai mai bauk mah
Why are you silent and avoiding my eyes? There’s something in your heart you haven’t told me
ให้ดอกราตรีมาเจรจา น่าอายจริงหนาผู้ชายอะไร
Hai dauk radtree mah jen jah nah ai jing nah poochai arai
Letting the night-blooming jasmine converse for you is really shameful, what kind of man are you?
เขยิบมาซิและจงกระซิบความนัย
Kayup mah si lae jong grasip kwahm nai
Move over here and whisper your implications

(*)

Title: ดอกราตรี / Dauk Radtree (Night-Blooming Jasmine)
Artist: Endorphine
Album: พริก / Prik (Chili)
Year: 2004

ดึกลับดับแสงแอบแฝงในฟ้าราตรี
Deuk lup dup saeng aep faeng nai fah radtree
It’s late, I turn off the light and hide in the night sky
ส่งกลิ่นอบอวนป่วนในหัวใจให้เกินข่มตา
Song glin op uan bpuan nai hua jai hai gern kom dtah
I smell the intrusive perfume in my heart and force myself to shut my eyes
ขาวราวดวงเดือนเลื่อนลอยกันลงมา
Kao rao duang deuan leuan loy gun long mah
The white light of the waning moon comes down
จากบนนภากลายเป็นดอกไม้ราตรี
Jahk bon napah glai bpen dauk mai radtree
From the atmosphere, becoming a night-blooming jasmine

กลิ่นหวนชวนหอมลอยหายไปไกลแสนไกล
Glin huan chuan haum loy hai bpai glai saen glai
The scent returns to induce me to smell it and float far off
ดั่งดวงดอกไม้เจ้าส่งสายใยถึงใครอีกคน
Dung duang dauk mai jao song sai yai teung krai eek kon
It’s like the flower sends a relationship to someone else
ที่ลับลาไปทิ้งให้ราตรีหม่น
Tee lup lah bpai ting hai radtree mon
Saying good-bye and leaving the night melancholy
ดุจดังหัวใจของคนที่เด็ดเจ้ามา
Doot dung hua jai kaung kon tee det jao mah
it’s like the human heart is resolute

(*) ดึกดื่นคืนนี้ ก็เธออยู่แห่งหนไหน
Deuk deun keun nee gor tur yoo haeng hon nai
This late at night, where are you?
อีกกี่คืนไม่รู้ ที่ยังคงต้องฝันเฝ้ารอไปอย่างนี้
Eek gee keun mai roo tee yung kong dtaung fun fao ror bpai yahng nee
I don’t know for how many more nights I must dream and wait like this

(**) ฝากฟ้าสวรรค์กระซิบถ้อยคำรำพัน
Fahk fah sawun grasip toy kum rum pun
Whispering my laments to heaven
ให้ใครคนนั้นไม่ลืมไม่ลืมเรื่องราวคนนี้
Hai krai kon nun mai leum mai leum reuang rao kon nee
Don’t let that someone forget, forget about me
แม้ราตรีโรยร่วงลับลาชีวี
Mae radtree roy ruang lup lah cheewee
Even though the night whithers away
แต่รักที่มีไม่เคยจะเลือนล้างไป
Dtae ruk tee mee mai koey ja leuan lahng bpai
But the love I have will never fade

(*,**)