ดวงใจ

All posts tagged ดวงใจ

Title: ดวงใจ / Duang Jai (Heart)
Artist: Palmy
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย
Tur bpriap dung sameuan duang jai dtahm dtit dtreung naep chit kahng gai
You’re like my heart, bound close to my side
หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี
Wung wah tur ja mai bpai nai ruk jum non teung tur kon dee
I hope you won’t go anywhere, I surrender my love to you, my darling
ผู้เป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน
Poo bpen tee ruk nai jai mai mee tur kong kit dtraup jai chun sunyah ja mai bpai nai
You are my darling in my heart, if I were without you, I would mourn, I promise I won’t go anywhere
ขอเพียงเธอเข้ามา…นั่งในดวงใจ
Kor piang tur kao mah nung nai duang jai
I just ask that you come and occupy my heart

โปรดส่งยิ้มมาสักหน่อย ช่วยบอกรักฉันบ่อยบ่อย
Bproht song yim mah suk noy chuay bauk ruk chun boy boy
Please smile at me, please tell me you love me often
วอนเธอจงอย่าจืดจาง ใจคงบางถ้าขาดเธอ
Waun tur jong yah jeut jahng jai kong bahng tah kaht tur
I’m begging you, don’t lighten up, my heart would be weak if I were without you
หากแม้นวันใดที่ไม่มีกันคงช้ำ
Hahk maen wun dai tee mai mee gun kong chum
If there was ever a day I didn’t have you, it would hurt

(*)

ดวงใจฉันมีแค่หนึ่ง และรักอย่างสุดซึ้งเต็มดวงใจ
Duang jai chun mee kae neung lae ruk yahng soot seung dtem duang jai
I only have one heart, and grateful love fills it
หากแม้นใครทำเธอหวั่นไหว ขอเธอจงไม่เปลี่ยนไป
Hahk maen krai tum tur wun wai kor tur jong mai bplian bpai
If anyone makes you waver, please don’t change
ก็เพราะเธอเป็นเจ้าของดวงใจ ดวงนี้
Gor pror tur bpen jao kaung duang jai duang nee
Because you’re the owner of this heart of mine

(*)

มีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มองจะไม่มอง ใครซ้อนทับใจใจดวงนี้ จะไม่หยุดพัก
Mee chun laeo ja mai pit wung ja mai maung ja mai maung krai saun tup jai jai duang nee ja mai yoot puk
If you have me, you won’t be disappointed, I won’t look, I won’t look at anyone, overlapping you in my heart, I won’t take a break
จะปรนนิบัติภักดี เธอทุกวัน
Ja bpron nibut puk dee
I’ll loyally look after you every day
มีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มองจะไม่มอง ใครซ้อนทับใจใจดวงนี้ จะไม่หยุดพัก
Mee chun laeo ja mai pit wung ja mai maung ja mai maung krai saun tup jai jai duang nee ja mai yoot puk
If you have me, you won’t be disappointed, I won’t look, I won’t look at anyone, overlapping you in my heart, I won’t take a break
จะปรนนิบัติภักดีเป็นฮันนี่ให้ทุกวัน
Ja bpron ni but puk dee bpen honey hai took wun
I’ll loyally look after you and be your honey every day

หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน ถึงเธอคนดี
Wung wah tur ja mai bpai nai teung tur kon dee
I hope you won’t go anywhere, to you, darling
ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน ขอเพียงเธอเข้ามา…นั่งในดวงใจ
Chun sunyah ja mai bpai nai kor piang tur kao mah nung nai duang jai
I promise I won’t go anywhere, I just ask that you come and occupy my heart

   

เนื้อร้อง : ปาล์มมี่ , วีรณัฐ ทิพยมณฑล , พีระนัต สุขสำราญ
ทำนอง : ปาล์มมี่
เรียบเรียง : อธิราช ปิ่นทอง , อธิชนม์ ปิ่นทอง , กฤติธี แสงดี , ปาล์มมี่ , ปณิธาน ตติยารัตน์
โปรดิวซ์ : ปาล์มมี่