ดวงตะวัน

All posts tagged ดวงตะวัน

Title: ดวงตะวัน / Duang Dtawun (Sunny Day)
Artist: Scrubb ft. Win Sirivongse (วิน ศิริวงศ์)
Album: Season
Year: 2018

ผ่านเรื่องราว สวยงามกันมามากมายด้วยกัน
Pahn reuang rao suay ngahm gun mah mahk mai duay gun
We’ve had a lot of beautiful stories together
ผ่านหนทาง จะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญ
Pahn hon tahng ja glai kae nai gor mai sumkun
Continuing down the road, it’s not important how far it’ll be

(*) คำบางคำ เธอทำให้คนนั้นเปลี่ยน
Kum bahng kum tur tum hai kon nun bplian
With some words, you can change people
คืนบางคืน ก็อาจจะมีความหมายเมื่อ
Keun bahng keun gor aht ja mee kwahm mai meua
Some nights might be meaningful when
คนบางคน เติมเต็มหัวใจ
Kon bahng kon dterm dtem hua jai
Someone fills your heart
เปลี่ยนให้ตัวฉัน ไม่เป็นเหมือนเก่า
Bplian hai dtua chun mai bpen meuan gao
Changing me and making me different

(**) แม้โลกทั้งใบนั้น จะไม่มีดาว
Mae lohk tung bai nun ja mai mee dao
Even though that world won’t have any stars
แสงดวงตะวันอาจ ไม่มีความหมาย
Saeng duang dtawun aht mai mee kwahm mai
The sunlight might not have any meaning
และแม้โลกทั้งใบนี้จะไม่มีใคร
Lae mae lohk tung bai nee ja mai mee krai
And even if this world doesn’t have anyone
ให้เธอมองกลับมาฉันนั้นจะยืนข้างเธอ
Hai tur maung lgup mah chun nun ja yeun kahng tur
I want you to look back at me, I’ll be standing next to you

ผ่านเม็ดทราย หลายพันที่เธอไม่เคยนับมัน
Pahn met sai lai pun tee tur mai koey nup mun
We’ve passed by thousands of grains of sand that you never count
ผ่านแสงไฟ ผู้คนมากมายร้อยพัน ไม่สนใจ
Pahn saeng fai poo kon mahk mai roy pun mai son jai
We’ve passed by the lights of hundreds of thousands of people, but I don’t care

(*,**,*,**,**)

   

Lyric: ธันวา บุญสูงเนิน, ปิยวัฒน์ มีเครือ
Composer: ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา
Arranger: ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา