ดวงจันทร์กลางวัน

All posts tagged ดวงจันทร์กลางวัน

Title: ดวงจันทร์กลางวัน / Duang Jun Glahng Wun (Moon in the Middle of the Day)
English Title: “Aftermoon”
Artist: Getsunova and Violette Wautier
Album: [Song for JOOX x GMM NEXTPLORER project]
Year: 2018

(*) ดวงจันทร์ในยามกลางวัน
Duang jun nai yahm glahng wun
The moon in the middle of the day
อาจจะมองไม่เห็น อาจะดูไม่เด่นเท่าไร
Aht ja maung mai hen aht ja doo mai den tao rai
You might not be able to see it, no matter how much you look
แต่ใครก็รู้ ความจริงมันไม่ได้หายไปไหน
Dtae krai gor roo kwahm jing mun mai dai hai bpai nai
But everyone knows that in reality, it hasn’t gone anywhere

(**) ดวงจันทร์ในยามกลางวัน
Duang jun nai yahm glahng wun
The moon in the middle of the day
อาจจะดูมืดมิด เพราะแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามา
Aht ja doo meut mit pror saeng ahtit tee saung kao mah
Might seem dim because of the shining light of the sun
ได้แต่คอยเวลา ที่จะกลับออกมาสว่างอีกครั้ง
Dai dtae koy welah tee ja glup auk mah sawahng eek krung
We can only wait for it to come back out and shine again

คงเหมือนฉัน ที่เธออาจมองไม่เห็น
Kong meuan chun tee tur aht maung mai hen
It’s like me, whom you can’t see
คงเหมือนเรา ที่แม้ต้องไกลกัน
Kong meuan rao tee mae dtaung glai gun
It’s like us; even though we’re far apart
แต่ว่าฉันไม่เคยจะหายไป
Dtae wah chun mai koey ja hai bpai
I’ll never disappear

(***) เธอยังมีฉันเสมอ แม้เราไม่พบเจอ
Tur yung mee chun samur ame rao mai pob jur
You always have me, even though we don’t meet
แต่ฉันยังคงเป็นเหมือนเดิม
Dtae chun yung kong bpen meuan derm
But I’m still the same
ห่วง ห่วงใยเธอเสมอ และยังคงคิดถึง เธอ
Huang huang yai tur samur lae yun gkong kit teung tur
I’m always worried, worried about you, and I still miss you
เพียงรอเวลาแค่เธอบอกมา ฉันจะไปหา
Piang ror welah ake tur bauk mah chun ja bpai hah
I’m just waiting for you to tell me, and I’ll go to you

มองจันทร์ในยามกลางคืน
Maung jun nai yahm glahng keun
Looking at the moon in the middle of the night
ภายในใจก็คิด ว่าเธอจะคิดถึงกันรึเปล่า
Pai nai jai gor kit wah tur ja kit teung gun reu bplao
In my heart, I wonder if you miss me
อยากฝากดวงดาว ไปบอกกับเธอที่อยู่ทางนั้น
Yahk fahk duang dao bpai bauk gup tur tee yoo tahng nun
I want to entrust the stars to tell you over there

ก็เพราะฉัน นั้นมองเธอไม่เห็น
Gor pror chun nun maung tur mai hen
Because I can’t see you
ก็เพราะเราทั้งสอง ต้องไกลกัน
Gor pror rao atung saung dtaung glai gun
Because the two of us must be far apart
แต่ว่าฉันไม่เคยจะหายไป
Dtae wah chun mai koey ja hai bpai
But I’ll never disappear

(***)

ยังเฝ้ารอจะได้พบเธออีกครั้งนึง
Yung fao ror ja dai pob tur eek krung neung
I’m still waiting to be able to meet you again
ยังเฝ้ารอให้มาถึงในวันนั้น
Yung fao ror hai mah teung nai wun nun
I’m still waiting for that day to come
จะแสนนานซักเท่าไหร่
Ja saen nahn suk tao rai
No matter how long it’ll be
แต่ว่าฉันนั้นยังรอเธอตรงนี้
Dtae wah chun nun yung ror tur dtrong nee
I’m still waiting for you right here

(***,*,**)

   

คำร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ/วิโอเลต วอเทียร์
เรียบเรียง : Getsunova/วิโอเลต วอเทียร์ & พูนศักดิ์ จตุระบุล