ช่วยเธอได้ ( When you cry )

All posts tagged ช่วยเธอได้ ( When you cry )

Title: ช่วยเธอได้ ( When you cry ) / Chuay Tur Dai (When You Cry) [I Can Help You (When You Cry)]
Artist: JNP
Album: [Single]
Year: 2020

ส่งใจเธอมาฉันจะดูแลให้เอง
Song jai tur mah chun ja doo lae hai eng
Send me your heart, I’ll take care of it myself
(รับรองไม่อันตราย)
(Rup raung mai undtarai)
(I guarantee it’s not dangerous)
ส่งใจเธอมานะเธอถ้าไม่ยากเย็น
Song jai tur mah na tur tah mai yahk yen
Send me your heart, if it’s not too difficult
(ฉันยอมให้ทำตามใจ)
(Chun yaum hai tum dtahm jai)
(I’m willing to do what you want)
ถ้าใครไม่แคร์ ถ้าใครรังแก
Tah krai mai care tah krai rung gae
If someone doesn’t care, if someone is bullying you
ถ้าใครไม่แฟร์ ฉันช่วยเธอได้
Tah krai mai fair chun chuay tur dai
If someone isn’t fair, I can help you
(แล้วเธอจะปลอดภัย)
(Laeo tur ja bplaud pai)
(And You’ll be safe)

Yeah yeah yeah Do you like it?
Yeah yeah yeah, do you like it?
Come come come You deserve it
Come come come, you deserve it
คิดว่าใช่ก็ใช่ คิดว่าไม่ก็ไม่
Kit wah chai gor chai kit wah mai gor mai
If you think it’s right, then it’s right, if you think it’s wrong, then it’s wrong
I know what you wanna do
I know what you wanna do

(*) ฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจ
Chun ja mai tum hai tur sia jai
I won’t make you sad
เพราะฉันนั้นเป็นหัวใจของเธอ
Pror chun nun bpen hua jai kaung tur
Because I am your heart
เธอไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้
Tur mai dtaung cheua chun gor dai
You don’t have to believe me, that’s fine
love you is all i wanna do
Loving you is all I wanna do

(**) แม้ว่าเธอเจ็บเพียงใด
Mae wah tur jep piang dai
No matter how much you hurt
เอาใจเธอมากอดฉันไว้
Ao jai tur mah gaut chun wai
Bring your heart to embrace me
แม้ว่าความรักของเธอจะเปียก น้ำตามากเท่าไหร่
Mae wah kwahm ruk kaung tur ja bpiak num dtah mahk tao rai
No matter how much your love has been soaked in tears
ให้ฉันได้ซ่อมสักที
Hai chun dai saum suk tee
Let me finally mend it
ไม่งั้นไม่มีวันหาย
Mai ngun mai mee wun hai
Otherwise it’ll never recover

(***) Let me help you when you cry
I’ll help you when you cry
I’ll help you when you cry
I’ll help you when you cry
Cry cry cry cry yeah yeah

(****) โดนใครมารังแก
Dohn krai mah rung gae
If someone’s been bullying you
ฉันก็แก้ให้เธอได้
Chun gor gae hai tur dai
I can fix it for you
โดนใครทำเย็นชา
Dohn krai tum yen chah
If someone’s acting indifferent towards you
ก็รักษาให้เธอได้
Gor ruk sah hai tur dai
I can take care of you
โดนใครทำอะไร
Dohn krai tum arai
If someone did something to you
ฉันก็ช่วยให้ลืมได้
Chun gor chuay hai leum dai
I can help you forget
ง่ายๆ ง่ายๆ ง่ายๆ Oh Baby
Ngai ngai ngai ngai ngai ngai oh baby
Easily, easily, easily, oh, baby

คบฉันไว้ แค่คบฉันไว้
Kop chun wai kae kop chun wai
Date me, just date me
อย่ามีอะไรค้างคา
Yah mee arai kahng kah
Don’t leave anything unresolved
ให้ลืมมันไป วันนี้ไม่มีน้ำตา
Hai leum mun bpai wun nee mai mee num dtah
Forget about it, today there’s no tears
(I wanna heal you babe)
(I Wanna heal you, babe)

(*,**,***,****)

ใจที่ต้องแลกด้วยน้ำตา
Jai tee dtaung laek duay num dtah
Your heart that you traded for tears
เก็บไว้ก็จะมีแต่ปัญหา
Gep wai gor ja mee dtae bpunhah
If you keep it, you’ll only have problems
รักฉันจะช่วยฉุดเธอขึ้นมา
Ruk chun ja chuay choot tur keun mah
My love will help pull you up again
ง่ายๆ ง่ายๆ ง่ายๆ Oh Baby
Ngai ngai ngai ngai ngai ngai oh baby
Easily, easily, easily, oh, baby

(***,****)

   

Producer : Jam Factory Thailand (PHATT55)
Lyric : ปิยวัฒน์ มีเครือ
Arrange &Melody : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
Mixing & Mastering : กัญจน์ หวังธรรมเกื้อ

   

From the Youtube thumbnail, I thought this was going to be a ballad, I was surprised how upbeat it was~ At first, I didn’t care for it as much as their previous two singles. It gave me vibes of Neko Jump’s cringy old song “Don’t Sleep Alone,” which was basically saying “Sleep with me if you’re feeling suicidal, I don’t want you to kill yourself”. But I really like the pink, white, and black theme of the music video, along with the nurse theme. All the girls look pretty, their outfits and choreography has gone up a notch, so has the production value of the music video and audio sound, and the more I listen to this, the more it’s growing on me~