ช่วยบอกให้ชัด

All posts tagged ช่วยบอกให้ชัด

Title: ช่วยบอกให้ชัด / Chuay Bauk Hai Chut (Please Tell Me and Make It Clear)
Artist: Fymme Bongkot (ฟิล์ม บงกช)
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่ได้คิดจะขอหรือว่าเรียกร้องกับเรื่องของเธอกับฉัน
Mai dai kit ja kor reu wah riak raung gup reuang kaung tur gup chun
I wasn’t thinking of requesting or begging for anything about you and me
แค่ไม่ชอบเป็นคนที่น่ารำคาญและดูพยายามมากไป
Kae mai chaup bpen kon tee nah rum kahn lae doo payayahm mahk bpai
I just don’t like being the annoying person and making it seem like I’m trying too hard

บางเวลาที่เธอเข้ามาใกล้กัน แล้วเธอก็ไกลออกไป
Bahng welah tee tur kao mah glai gun laeo tur gor glai auk bpai
Sometimes you come lose, then you go far away
รู้ตัวหรือเปล่า มันทำให้ฉันต้องมีแต่คำถามมากเท่าไร
Roo dtua reu bplao mun tum hai chun dtaung mee dtae kum tahm mahk tao rai
Do you realize how many questions to causes me to have?

(*) เธอคิดแบบไหน ใช่ แบบเดียวกันไหม
Tur kit baep nai chai baep diao gun mai
How do you feel? Yes, is it the same as me?
นี่เราเป็นอะไรกันหรือยัง
Nee rao bpen rai gun reu yung
Do we mean something to each other yet?

(**) คบฉันเป็นตัวเลือก หรือว่าคบเป็นคนรัก
Kop chun bpen dtua leuak reu wah kon bpen kon ruk
Are you dating me as an option or dating me as a lover?
ก็แค่อยากเข้าใจซะที
Gor kae yahk kao jai sa tee
I just want to finally understand

(***) ต้องรักเธอให้สุดหรือควรหยุดไว้เท่านี้
Dtaung ruk tur hai soot reu kuan yoot wai tao nee
Should I love you the most or should we stop right here?
ฉันควรไปต่อ หรือว่าพอที ช่วยบอกให้ชัด..ได้ไหม
Chun kuan bpai dtor reu wah por tee chuay bauk hai chut dai mai
Should I continue on or is this enough? Please tell me and make it clear

วันสำคัญของเธอฉันต้องอยู่กับเธอไหม
Wun sumkun kaung tur chun dtaung yoo gup tur mai
Should I be with you during your special days?
รูปที่ถ่ายกับฉันเธอให้ใครเห็นได้ไหม
Roop tee tai gup chun tur hai krai hen dai mai
Could you let others see the pictures you take with me?

เวลาเดินด้วยกันต้องกลัวมีใครเจอไหม
Welah dern duay gun dtaung glua mee krai jur mai
When we’re walking together, should I be scared that someone will see us?
ตอบฉันได้หรือเปล่า
Dtaup chun dai reu bplao
Can you answer me?

ที่เธอทำให้ฉันเหมือนที่ให้ใครไหม
Tee tur tum hai chun meuan tee hai krai mai
I what you do for me the same as what you do for everyone else?
ถ้ามีใครมาถามเธอจะตอบว่าไง
Tah mee krai mah tahm tur ja dtaup wah ngai
If someone came and asked you, how would you answer them?

คำว่าจริงจังของเรามันเท่ากันไหม
Kum wah jing jung kaung rao mun tao gun mai
Are our ideas of sincerity equal?
อยากฟังแค่นี้
Yahk fung kae nee
This is all I want to hear

(*,**,***)

ช่วยบอกให้ฉันได้รู้ ต้องการแค่ความชัดเจนได้ไหม
Chuay bauk hai chun dai roo dtaung gahn kae kwahm chut jen dai mai
Please tell me so I can know, i just want some clarity, please
ถ้าเธอไม่คิดแบบฉัน ก็ปล่อยให้ฉันนั้นเดินจากไป
Tah tur mai kit baep chun gor bploy hai chun nun dern jahk bpai
If you don’t feel like I do, let me walk away

(**,***,**,***)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฎิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer บริพัตร หวานคำเพราะ
เนื้อร้อง แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง บริพัตร หวานคำเพราะ
Mixed and Mastered by พรพิชา ตันสกุล