ชายใจเดียว

All posts tagged ชายใจเดียว

Title: ชายใจเดียว / Chai Jai Diao (Monogamous Man)
Artist: Sunari Rachasima (สุนารี ราชสีมา)
Album: ??
Year: ??

หัวใจให้ฉัน
Hua jai hai chun
The heart that you give me
ขอให้คงมั่นอย่าให้ใครต่อ
Kor hai kong mun yah hai krai dtor
I want it to be certain, don’t give it to anyone else
ถ้าจริงแล้วจะรอ
Tah jing laeo ja ror
If you’re serious, you’ll wait
ไม่ย่อท้อถึงจะรอกี่ปี
Mai yor tor teung ja ror gee bpee
You won’t get discouraged even if you’re waiting for years

รักกันให้นาน
Ruk gun hai nahn
Love me for a long time
รักเพื่อหวังผ่านอย่ารักเลยพี่
Ruk peua wung pahn yah ruk loey pee
Love me for the hope of the future, don’t love the past
เงินทองถึงไม่มี
Ngern taung teung mai mee
Even if we don’t have money
รักเดียวซื่อดีก็มีสุขใจ
Ruk diao seu dee gor mee sook jai
Be monogamous and faithful and I’ll be happy

(*) น่านะพี่นะสัญญาซิจ๊ะ
Nah na pee na sunyah si ja
Please, promise me
ไม่มีรักใหม่
Mai mee ruk mai
You won’t have any new love
รักเดียวตลอดไป รักฉันตลอดใจ
Ruk diao dtalaut bpai ruk chun dtalaut jai
One love forever, love me with all of your heart
รักไปตลอดกาล
Ruk bpai dtalaut gahn
Love me for all time

(**) สัญญาด้วยใจ
Sunyah duay jai
I promise with my heart
ถึงมีคนให้รถ เงินและบ้าน
Teung mee kon hai rot ngern lae bahn
Even if I have someone give me a car, money, and house
ก็ไม่เคยต้องการ
Gor mai koey dtaung gahn
I’ll never want them
คอยมานานคือชายใจเดียว…
Koy mah nahn keu chai jai diao
What I’ve been waiting a long time for is a monogamous man

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : ชลธี ธารทอง
เรียบเรียงดนตรี : จิตรกร บัวเนียม