ชั่วโมงต้องมนต์

All posts tagged ชั่วโมงต้องมนต์

Title: ชั่วโมงต้องมนต์ / Chua Mohng Dtaung Mon (Magic Moment)
Artist: Zom Marie (ส้ม มารี) ft. MVL
Album: [Single]
Year: 2019

เมื่อแรกเจอกับเธอก็ละเมอ ดั่งต้องมนต์
Meua raek jur gup tur gor lamur dung dtaung mon
When I first met you, I fantasized like it was magic
ก็เหมือนคนที่ถูกสะกดดวงใจ เอาไว้ไม่ให้ไปไหน
Gor meuan kon tee took sagot duang jai ao wai mai hai bpai nai
It was like someone cast a spell on my heart that wouldn’t let me go anywhere
เพ้อแต่เธอ นี่เธอช่วยหันมามองฉันทีนะคนดี
Pur dtae tur nee tur chuay hun mah maung chun tee na kon dee
I’m only crazy about you, please turn and look at me, darling

ตอนนี้ใจก็ลอยหลุดไปแล้ว ถูกต้องมนต์
Dtaun nee jai gor loy loot bapi laeo took dtaung mon
Right now my heart has floated off, it’s been hypnotized
ก็เพราะคนอย่างเธอที่ฉันฝันหา ที่ฉันรอมานานแล้ว
Gor pror kon yahng tur tee chun fun hah tee chun ror mah nahn laeo
Because of someone like you whom I’ve dreamed of, whom I’ve been waiting for for so long
ยิ้มให้เธอ แล้วทำไมเธอจึงไม่ยิ้ม ยิ้มคืนมา
Yim hai tur laeo tummai tur jeung mai yim yim keun mah
I smile at you, why don’t you smile, smile back?

อยู่ในชั่วโมงต้องมนต์ ชั่วโมงที่ใจไหวหวั่น
Yoo nai chua mohng dtaung mon chua mohng tee jai wai wun
In this magic moment, the moment my heart trembles
ราวกับดอกไม้ได้ผลิบาน เป็นรักที่มีข้างใน
Rao gup dauk mai dai plibahn bpen ruk tee mee kahng nai
It’s like the flowers inside of me have blossomed into love
มองเธออยู่นานรู้บ้างไหม แค่อยากให้เธอเข้าใจ
Maung tur yoo nahn roo bahng mai kae yahk hai tur kao jai
Do you know I’ve been watching you for a while? I just want you to understand
ช่วงเวลานี้จะต้องหวั่นไหว สักเท่าไร สักแค่ไหน
Chuang welah nee ja dtaung wun wai suk tao rai suk kae nai
How much must I be nervous at this moment? How much?

Back in the day first time we met
Back on the day, the first time we met
Sippin’ on the rock at the bar รอเธอมา
Sippin on the rock at the bar ror tur mah
Sipping on the rock at the bar, waiting for you to come
Check it out มองเธอน่ะ bounce
Check it out maung tur na bounce
Checking it out, watching you bounce
ทำให้หัวใจเต้น Marry go round
Tum hai hua jai dten merry go round
Making my heart pound, merry go round
ทำผมหลงทางอยู่ใน Magic Moment
Tum pom long tahng yoo nai magic moment
Making me get lost in this magic moment
ผู้คนตั้งมากตั้งมายแต่เธอคนเดียวที่มองเห็น
Poo kon dtung mahk dtung mai dtae tur kon diao tee maung hen
There’s so many people, but you’re the only one I see
Be you, Be you ไม่ต้องเปลี่ยนไป
Be you be you mai dtaung bplian bpai
Be you, be you, there’s no need to change
เปลี่ยนได้แค่อย่างเดียว จาก BE YOU to BE MINE
Bplian dai kae yahng diao jahk be you to be mine
Just change one thing; from “be you” to “be mine”

อยู่ในชั่วโมงต้องมนต์ ชั่วโมงที่ใจไหวหวั่น
Yoo nai chua mohng dtaung mon chua mohng tee jai wai wun
In this magic moment, the moment my heart trembles
ราวกับดอกไม้ได้ผลิบาน เป็นรักที่มีข้างใน
Rao gup dauk mai dai plibahn bpen ruk tee mee kahng nai
It’s like the flowers inside of me have blossomed into love
มองเธออยู่นานรู้บ้างไหม แค่อยากให้เธอเข้าใจ
Maung tur yoo nahn roo bahng mai kae yahk hai tur kao jai
Do you know I’ve been watching you for a while? I just want you to understand
ช่วงเวลานี้จะต้องหวั่นไหว สักเท่าไร ฉันก็ยอม
Chuang welah nee ja dtaung wun wai suk tao rai chun gor yaum
However nervous I must be at this moment, I’m willing

   

เนื้อร้อง : บอย ตรัย ภูมิรัตน
เนื้อร้องท่อน rap : MILDVOCALIST
ทำนอง : บอย ตรัย ภูมิรัตน
เรียบเรียง : BERM 60miles
ผู้ควบคุมการผลิต : MILDVOCALIST
ผู้อำนวยการผลิต : Kor Notapol , UnkleT
ผู้กำกับ Music Video : Apiwat Supateeerapong