ชั่วฟ้าดินสลาย

All posts tagged ชั่วฟ้าดินสลาย

Title: ชั่วฟ้าดินสลาย / Chua Fah Din Salai (Until Heaven and Earth Collapse)
Artist: Saranya (ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์)
Album: กล่อมกรุง 1 / Glaum Groong Neung
Year: 1996

ชั่วดินฟ้า
Chua din fah
Throughout heaven and earth
รักเธอเสมอใจ
Ruk tur samur jai
I always love you
ที่ฉัน..รำพัน
Tee chun rumpun
I lament
ทุกวันฝันไปถึงเธอ
Took wun fun bpai teung tur
Every day I dream about you

อยากให้เธอหวานใจ
Yahk hai tur wahn jai
I want you to be sweet
อยู่ใกล้พรอดรัก
Yoo glai praut ruk
To be close to the blessings of love
ร้อยเรียงร่วมเคล้าเคียง
Roy riang ruam klao kiang
Blending together
ฉันและเธอ
Chun lae tur
You and I

(*) ก่อนเข้านอน
Gaun kao naun
Before going to bed
ฉันวอนฝันไปเพ้อครวญ
Chun waun fun bpai pur kruan
I desperately beg my dreams
ภาพรักหลอนให้ชวนละเมอ
Pahp ruk laun hia chuan lamur
The image of love haunts me, inducing me to daydream

(**) อยากให้เป็นของเธอ
Yahk hai bpen kaung tur
I want to be able to be yours
ชั่วฟ้า…ดินได้
Chuay fah din dai
Throughout heaven and earth
อย่ามีอันใดพรากไป
Yah mee un dai prahk bpai
Don’t let there be anything that separates us
ไกลกัน
Glai gun
Far apart

(*,**)

   

คำร้อง : ทวี ณ บางช้าง
ทำนอง : แมนรัตน์ ศรีกรานนท์