ฉันไม่ยอม(ให้ฟ้าลิขิต)

All posts tagged ฉันไม่ยอม(ให้ฟ้าลิขิต)

Title: ฉันไม่ยอม(ให้ฟ้าลิขิต) / Chun Mai Yaum Hai Fah Likit (I Refuse to Give In to Fate)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: OST ข้ามสีทันดร / Kahm See Tundorn
Year: 2018

I admit that I’ve given up before
Weak, I’ve cried
But it’s just a matter of yesterday that has passed by
Today I might not be strong
But it’s still enough for me to have energy
And I’m ready to get over it, even though there will be tears

(*) Heaven, heaven isn’t satisfied
That it didn’t get to see what it had predetermined

(**) I, I refuse to give in to fate
My life belongs to me
I’m the only person who has that right
I refuse to give up my dreams to anyone, including fate
I’ll determine my own path with my heart and get over it with you

Because I still haven’t made it yet, I must get over it
Thank you for all the paths that made me realize who I am
I know now today
Life must keep going on
If I’m still breathing, I’ll fight on for you

(*,**)

I, I refuse to give in to fate
My life belongs to me
I’m the only person who has that right