ฉันเลว

All posts tagged ฉันเลว

Title: ฉันเลว / Chun Leo (I’m Bad)
Artist: Amp Saowaluck (แอม เสาวลักษณ์)
Album: แอม เสาวลักษณ์ (Amp Saowaluck)
Year: 1999

ตัวฉันเองก็รู้ ว่าเคยไม่ดีแค่ไหน
Dtua chun eng gor roo wah koey mai dee kae nai
I know I once wasn’t very nice
และเธอก็คงเสียใจ ที่ฉันไม่เคยแคร์
Lae tur gor kong sia jai tee chun mai koey care
And you were probably sad that I never cared
วันนี้ฉันก็รู้ เหตุผลที่เธอมีคนดูแล
Wun nee chun gor roo het pon tee tur mee kon doo lae
Today I realize the reason you had someone else take care of you
เข้ามาแทนที่ฉันด้วยเหตุใด
Kao mah taen tee chun duay het dai
And why she took my place

คนที่ดีอย่างเขา กับคนที่เลวอย่างฉัน
Kon tee dee yahng kao gup kon tee leo yahng chun
Someone nice like her and someone bad like me
ไม่มีทางจะเหมือนกัน และฉันก็เข้าใจ
Mai mee tahng ja meuan gun lae chun gor kao jai
There’s no way for us to get back together, and I understand
เธอเลือกคนถูกแล้ว เมื่อฉันไม่คู่ควรอะไร
Tur leuak kon took laeo meua chun mai koo kuan arai
You chose the right person when I wasn’t suitable for anything
และต่างกันราวฟ้ากับดิน
Lae dtaung gun rao fah gup din
And we’re as different as the sky and the earth

(*) แต่อยากให้รู้ไว้อย่าง ว่าคนที่ไม่ดี ไม่ใช่ไม่มีหัวใจ
Dtae yahk hai roo wai yahng wah kon tee mai dee mai chai mai mee hua jai
But I want you to know that the person who was bad wasn’t because she didn’t have a heart
คนที่มันเลว แต่บางครั้งมันไม่ตั้งใจ
Kon tee mun leo dtae bahng krung mun mai dtung jai
Sometimes, the bad person didn’t intend to be like that
ไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นคนไม่ดี
Mai chai wah yahk ja bpen kon mai dee
It’s not that I wanted to be a bad person

(**) ตัวฉันเองก็รู้ ว่าวันนี้คงจะสาย
Dtua chun eng gor roo wah wun ne ekon ja sai
I know that it’s probably too late today
ถ้าบอกว่าในหัวใจ ฉันพร้อมจะทำดี
Tah bauk wah nai hua jai chun praum ja tum dee
If I told you that in my heart, I’m ready to do good
คงไม่มีอีกแล้ว ที่ฉันจะมีเธอทุกนาที
Kong mai mee eek laeo tee chun ja mee tur took nahtee
I no longer have you at every moment
อย่างในวันที่แล้วที่ผ่านมา
Yahng nai wun tee laeo tee pahn mah
Like the days of the past

(*,**)

ยิ่งมองเธอกับเขา ยิ่งเข้าใจ
Ying maung tur gup kao ying kao jai
The more I see you with her, the more I understand

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข