ฉันจะจำเธอแบบนี้

All posts tagged ฉันจะจำเธอแบบนี้

Title: ฉันจะจำเธอแบบนี้ / Chun Ja Jum Tur Baep Nee (I’ll Remember You Like This)
Artist: Beau Sunita (โบ สุนิตา)
Album: Superbeau
Year: 1996

พรุ่งนี้เธอจะลาฉัน วันเวลาได้พาเธอไป
Proong nee tur ja lah chun wun welah dai pah tur bpai
Tomorrow you’ll say goodbye to me, time has led you away
และไม่เคยรู้เลย ว่าฉันจะต้องรอไปนานเท่าไร
Lae mai koey roo loey wah chun ja dtaung ror bpai nahn tao rai
And I’ll never know how long I’ll have to wait
ได้พบกันแค่วันนี้ มีเพียงความเงียบงันในใจ
Dai pob gun kae wun nee me epiang kwahm ngiap ngun nai jai
Meeting just today, there’s only silence in my heart
อยากให้เราสองคน ร่วมกันจดจำเวลานี้ไป
Yahk hai rao saung kon ruam gun jot jum welah nee bpai
I want the two of us to remember this time together

(*) แววตาที่มองฉัน แค่เห็นก็เข้าใจ
Waew dtah tee maung chun kae hen gor kao jai
Just seeing the look in your eyes as you look at me, I understand
ว่ามีคำมากมายอยู่ในนั้น
Wah mee kum mahk mai yoo nai nun
That there’s so many words in there

(**) ฉันจะจำเธอไปในแบบนี้ จำความรู้สึกนี้
Chun ja jum tur bpai nai baep nee jum kwahm roo seuk nee
I’ll remember you like this, I’ll remember these feelings
เก็บอยู่ในหัวใจเมื่อยามที่ไกลกัน
Gep yoo nai hua jai meua yaum tee glai gun
I’ll keep them in my heart when we’re far apart
ฉันจะมองเธอเป็นครั้งสุดท้าย จะจำทุกอย่างไว้
Chun ja maung tur bpen krung soot tai ja jum took yahng wai
I’ll look at you for the last time, I’ll remember everything
และจะมีหัวใจเก็บไว้ให้เธอคนเดียว ฉันสัญญา
Lae ja mee hua jai gep wai hai tur kon diao chun sunyah
And I’ll keep my heart for you alone, I promise

พรุ่งนี้คงต้องทนเหงา ในเวลาที่เธอไปไกล
Proong nee kong dtaung ton ngao nai welah tee tur bpai glai
Tomorrow I’ll have to endure the loneliness when you go far away
สิ่งที่เราสองคน คิดจะบอกกันยังมีเต็มหัวใจ
Sing tee rao saung kon kit ja bauk gun yung mee dtem hua jai
The things the two of us thought of telling each other still fill my heart

(*,**)

ถ้าเธอยังมีใจและรักฉันดังเดิม
Tah tur yung mee jai lae ruk chun dung derm
If you still have feelings for me and love me just the same
เราคงได้เจอกันใหม่
Rao kong dai jur gun mai
We’ll meet again
เพื่อเติมวันเวลาที่งดงามในใจ
Peua dterm wun welah tee ngot ngahm nai jai
To add beautiful days to our hearts
ทำให้ยาวนานกว่าวันนี้
Tum hai yao nahn gwah wun nee
And make it last longer than today

(**)
ฉันสัญญา
Chun sunyah
I promise

   

คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ