จะให้ฉันทำยังไง

All posts tagged จะให้ฉันทำยังไง

Title: จะให้ฉันทำยังไง / Ja Hai Chun Tum Yung Ngai (What Do You Want Me to Do?)
Artist: Potato
Album: OST น้ำตาลไหม้ / Num Dtahn Mai
Year: 2009

ฉันก็รู้ในกฎเกณฑ์ และก็เห็นในความจริง
Chun gor roo nai got gayn lae gor hen nai kwahm jing
I know the rules and see the truth
ว่าเราทำผิด ที่มาคิดรักกันอย่างนี้
Wah rao tum pit tee mah kit ruk gun yahng nee
That we screwed up, thinking of loving each other like this
ทั้งที่รู้ดีแก่ใจ ว่าเจ้าของเธอมี
Tung tee roo dee gae jai wah jao kaung tur mee
Even though I knew full well that you belonged to someone else
เจ็บปวดกับคำนี้ แต่มันคือเรื่องจริงใครก็รู้
Jep bpuat gup kum nee dtae mun keu reaung jing krai gor roo
These words hurt, but everyone knows it’s a real situation

(*) แม้สมองจะคอยสั่ง
Mae samaung ja koy sung
Even though my brain keeps ordering me
คอยบอกให้ฉันนั้นเลิกไป
Koy bauk hai chun nun lerk bpai
Keeps telling me to stop this
ลึกลึกรู้ไหมใจอยากจะรัก
Leuk leuk roo mai jai yahk ja ruk
But do you know that deep down, my heart wants to love you?

(**) จะให้ฉันทำยังไง จะให้ถอนใจจากเธอ
Ja hai chun tum yung ngai ja yhai taun jai jahk tur
What do you want me to do? Do you want me to retreat from you?
ก็คงสายจนเกินไป แต่ถ้าฉันจะไปต่อ
Gor kong sai jon gern bpai dtae tah chun ja bpai dtor
It’s probably too late for that, but if I keep going
ก็ไม่เห็นหนทางจะไป ไม่มีหวังอะไรอยู่เลย
Gor mai hen hon tahng ja bpai mai mee wung arai yoo loey
I don’t see the way to go, there’s no hope for anything

ฉันไม่รู้วันต่อไป ฉันไม่พร้อมจะเจอมัน
Chun mai roo wun dtor bpai chun mai praum ja jur mun
I don’t know what’s coming in the days ahead, and I’m not ready to face them
ฉันไม่ต้องการ ที่จะถามถึงวันพรุ่งนี้
Chun mai dtaung gahn tee j a tahm teung wun proong nee
I don’t want to ask about tomorrow
เพราะว่าฉันนั้นสุขใจกับชีวิตที่ดี
Pror wah chun nun sook jai gup cheewit tee dee
Because I’m happy with this great life
มีเธออย่างวันนี้ แค่เท่านี้ก็พอสำหรับฉัน
Mee tur yahng wun nee kae tao nee gor por sumrup chun
Having you like today, just this is enough for me

(*,**)

แต่ถ้าฉันจะไปต่อ
Dtae tah chun ja bpai dtor
But if I keep going
ก็ไม่เห็นหนทางจะไป ไม่มีหวังอะไรอยู่เลย
Gor mai hen hon tahng ja bpai mai mee wung arai yoo loey
I don’t see the way to go, there’s no hope for anything