จะรักก็ไม่รัก จะทิ้งก็ไม่ทิ้ง

All posts tagged จะรักก็ไม่รัก จะทิ้งก็ไม่ทิ้ง

Title: จะรักก็ไม่รัก จะทิ้งก็ไม่ทิ้ง / Ja Ruk Gor Mai Ruk Ja Ting Gor Mai Ting (Will You Love Me or Not? Will You Leave Me or Not?)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: [Single]
Year: 2018

จะหลอกกันไปจนตายเลยหรือ
Ja lauk gun bpa jon dtai loey rur
Will you deceive me until you die or what?
นี้หรือคือคนที่รักกัน รู้ไหมมันทรมาน
Nee reu keu kon tee ruk gun roo mai mun toramahn
Is this what people who love each other do? Do you know it’s torture
กับการโดนคนรักนอกใจ
Gup gahn dohn kon ruk nauk jai
To be cheated on by the person you love?
อยู่กันมาเธอก็รู้ ฉันเองไม่เหลือใคร
Yoo gun mah tur gor roo chun eng mai leua krai
We’ve been together, you know I don’t have anyone else left
คิดดีๆ ก่อนจะทำร้าย คนที่รักเธอ
Kit dee dee gaun ja tum rai kon tee ruk tur
Think carefully before you hurt someone who loves you

(*) เธอคือคนเดียวที่ฉันรัก ฉันคือคนเดียวที่เธอไม่เอา
Tur keu kon diao tee chun ruk chun keu kon dio tee tur mai ao
You’re the only person whom I love, I’m the only person whom you don’t want

(**) จะรักก็ไม่รัก จะทิ้งก็ไม่ทิ้ง
Ja ruk gor mai ruk ja ting gor mai ting
Will you love me or not? Will you leave me or not?
งั้นเธอควรอยู่นิ่งๆ ฉันจะทิ้งเอง
Ngun tur kuan yoo ning ning chun ja ting eng
If that’s the case, you should just sit calmly and I’ll be the one to leave you
จะเอายังไงก็ไม่เอา ฉันเดาใจคนไม่เก่ง
Ja ao yung ngai gor mai ao chun dao jai kon mai geng
Whatever you take, you don’t want, I’m not good at guessing your heart
สรุปฉันจะไปเอง ไม่ใช่คนเก่ง แต่เกรงจะช้ำใจ
Saroop chun ja bpai eng mai chai kon geng dtae greng ja chum jai
As for me, I’ll go myself, I’m not a skilled person, but I’m scared of getting my heart broken

(*,**)

สรุปฉันจะไปเอง ไม่ใช่คนเก่ง แต่เกรงจะช้ำใจ
Saroop chun ja bpai eng mai chai kon geng dtae greng ja chum jai
As for me, I’ll go myself, I’m not a skilled person, but I’m scared of getting my heart broken

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง เพชร สหรัตน์