จริงใจหรือแกล้งให้ไหวหวั่น

All posts tagged จริงใจหรือแกล้งให้ไหวหวั่น

Title: จริงใจหรือแกล้งให้ไหวหวั่น / Jing Jai Reu Glaeng Hai Wai Wun (Are You Sincere or Teasing Me to Make Me Nervous?)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST มารร้ายคู่หมายรัก LOVE AT FIRST HATE
Year: 2018

ฉันแค่คนปากแข็ง ที่แสดงเป็นคนเฉยชา
Chun kae kon bpahk kaeng tee sadaeng bpen kon choey chah
I’m just someone with a sharp tongue who acts indifferent
แต่ก็รู้ตัวเอง ว่าใจตัวเอง นั้นคิดยังไง
Dtae gor roo dtua eng wah jai dtua eng nun kit yung ngai
But I realize what my own heart is feeling
ฉันแค่ทำห่างเหิน เก็บอาการกลัวเธอจะรู้ใจ
Chun kae tum hahng hern gep ahgahn glua tur ja roo jai
I just act distant, hiding my emotions, scared you’ll know my feelings
ก็มันกลัว ก็มันกลัวว่าเธอไม่คิดตรงกัน
Gor mun glua gor mun glua wah tur mai kit dtrong gun
I’m scared, I’m scared that you won’t feel the same

(*) ทุกครั้งที่ฉันต้องเจอะเธอใจมันก็ไหวหวั่น
Took krung tee chun dtaung jur tur jai mun gor wun wai
Every time that I must face you, my heart trembles
บางทีบางวันเกือบทนไม่ได้เลย
Bahng tee bahng wun geuap ton mai dai loey
Some times, some days, I nearly can’t take it
ทุกครั้งที่ฉันต้องเจอะเธอใจมันก็เริ่มเหนื่อย
Took krung tee chun dtaung jur tur jai mun gor rerm neuay
Every time that I must face you, my heart is starting to get tired
เหนื่อยฝืนใจตัวเอง
Neuay feun jai dtua eng
I’m tired of resisting my own heart

ทุกครั้งที่ฉันต้องเจอะเธอบางทีก็เผลอตัว
Took krung tee chun dtaung jur tur bahng tee gor plur dtua
Every time I must face you, sometimes I get careless
หลุดเผลอไปสบตา เธอคิดยังไง บอกฉันที
Loot plur bpai sop dtah tur kit yung ngai bauk chun tee
And slip up and make eye contact, how do you feel? Tell me

(**) เธอจะรักหรือเธอแค่อยากทำร้ายกัน
Tur ja ruk reu tur kae yahk tum rai gun
Will you love me or will you just want to hurt me?
ฉันไม่กล้าเปิดใจ ก็กลัวว่าเธอจะแกล้งทำดีกับฉัน
Chun mai glah bpert jai gor glua wah tur ja glaeng tum dee gup chun
I don’t dare open my heart, I’m scared you will pretend to be good to me
เธอจริงใจหรือแกล้งให้ไหวหวั่น
Tur jing jai reu glaeng hai wai wun
Will you be sincere or tease me and make me tremble?
ถ้ารักกันจริง ถ้าเธอจะแคร์ ขอสักอย่าง ช่วยบอกให้รู้ที
Tah ruk gun jing tah tur ja care kor suk yahng chuay bauk hai roo tee
If you really love me, if you care, I’m begging you, please tell me and let me know

เห็นเธอดีกับฉันบอกตรงๆว่าไม่แน่ใจ
Hen tur dee gup chun bauk dtrong dtrong wah mai nae jai
Seeing you being good to me, I’m telling you straight that I’m not sure
สิ่งที่เธอทำกับฉันมันยังไม่ชัดเจน
Sing tee tur tum gup chun mun yungmai chut jen
The things you do for me still aren’t clear

(*,**,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear