จดหมายจากใครคนหนึ่ง

All posts tagged จดหมายจากใครคนหนึ่ง

Title: จดหมายจากใครคนหนึ่ง / Jot Mai Jahk Krai Kon Neung (A Letter From Someone)
Artist: Kiankai Lae Wanich (เขียนไขและวานิช)
Album: [Single]
Year: 2020

จากคืนวันที่แสนยาวนาน จากวันวานแสนไกล
Jahk keun wun tee saen yao nahn jahk wun wahn saen glai
From the long days and nights, from a far away day
อยู่ที่ไหนหนอใจอยากรู้เมื่อไหร่จะกลับมา
Yoo tee nai nor jai yahk roo meua rai ja glup mah
Where are you? My heart wants to know when you’ll come back

อาจเจอสิ่งที่แสนดีที่สุด เป็นพลังเหมือนแสงนำทาง
Aht jur sing tee saen dee tee soot bpen palung meuan saeng num tahng
You might find wonderful things that are energy like a guiding light
ผ่านเรื่องราวเลวร้ายมากมาย ที่ผ่านมา
Pahn reuang rao leo rai mahk mai tee pahn mah
Getting you through the bad times

(*) วันและคืนผ่านพ้นเรื่องราวไม่ห่าง
Wun lae keun pahn pon reuang rao mai hahng
The past days and nights of the stories aren’t far
คอยนับวันที่จะได้พบกันบนเส้นทาง
Koy nup wun tee ja dai pob gun bon sen tahng
I keep counting the days until we can meet on this road

(**) เพื่อการรอคอย สิ่งหนึ่ง ที่ฉันฝัน
Peua gahn ror koy sing neung tee chun fun
For waiting for the thing I’ve dreamed of
เพื่อใครสักคน เดินทาง ผ่านเข้ามา
Peua krai suk kon dern tahng pahn kao mah
For someone to pass by this way
จะหยุดเวลานี้ไว้ ให้ช้า
Ja yoot welah nee wai hai chah
I’ll stop this time so it passes slower
เก็บ (กาล)(ใจ) เวลา ไว้ตลอดกาล
Get (gahn) (jai) welah wai dtalaut gahn
Keeping (my heart) time forever

(*,**,**)