งานแต่งของเรา

All posts tagged งานแต่งของเรา

Title: งานแต่งของเรา / Ngahn Dtaeng Kaung Rao (Our Wedding)
Artist: Kui Watchara (กุ้ย วัชรา)
Album: [Single]
Year: 2018

ลองมองดูสีสันบรรยากาศของงานวันนี้
Laung maung doo see sun bunyahgaht kaung ngahn wun nee
Try looking at the colors of the atmosphere of this event today
ช่างสุขเกษมเปรมปรีดิ์แขกผู้มีเกียรติก็มากมาย
Chahng sook gasem bprem bpree kaek poo mee gian gor mahk mai
It’s such a happy day, there are so many honored guests
ได้เห็นรอยยิ้มพริ้มใจทักทายกราบไหว้ไทยเรา
Dai hen roy yim preum jai tuk tai grahp wai tai rao
I see the beaming smiles, greeting with a Thai bow
ร่วมโต๊ะอาหารทานข้าวอวยพรคู่บ่าวสาวทั้งคู่
Ruam dtoh ahhahn tahn kao uay paun koobao sao tung koo
Eating together, offering blessings to the married couple

(*) ดูแล้วตื้นตันใจช่างเป็นอะไรที่แสนวิเศษ
Doo laeo dteun dtun jai chahng bpen arai tee saen wiset
I’m delighted to witness such a special event
หล่อหลอมรวมกันเป็นเพชรเม็ดงามชื่อความรัก
Lor laum ruam gun bpen pet met ngahm cheu kwahm ruk
Teaching each other a gem named love

(**) งานแต่งของเราความฝันของเรา
Ngahn dtaeng kaung rao kwahm fun kaung rao
Our wedding, our dreams
ชีวิตจากนี้สองเราคือกันและกัน
Cheewit jahk nee saung rao keu gun lae gun
The two of us will be together in this life from now on
งานแต่งของเราจากนี้ไปจนวันตาย
Ngahn dtaeng kaung rao jahk nee bpai jon wun dtai
Our wedding, from today until the day we die
ชีวิตและลมหายใจรวมไว้ด้วยกัน
Cheewit lae lom hai jai ruam wai duay gun
Our lives and breaths are intertwined

(***) สัญญาจากนี้
Sunyah jahk nee
I promise, from now on
จะมีเพียงเราสองคน
Ja mee piang rao saung kon
There will be only the two of us
เดินบนเส้นทางชีวิตคู่
Dern bon sen tahng cheewit koo
On this path of life

(*,**,***)

   

คำร้อง วัชรา อานประโคน
ทำนอง วัชรา อานประโคน
เรียบเรียง ชัยยา สานุวัฒน์

   

This makes a cute, romantic song for a wedding~